Tillbaka till Om föreningen

Riddarsporrens samfällighetsförening

Brf Riddarsporren 24 är medlem i Riddarsporrens samfällighetsförening, som äger och förvaltar den gemensammma sopsugsanläggning som finns i kvarteret. Samfälligheten bildades när Svenska Bostäder sålde fastigheter för ombildning till bostadsrätter. Sopanläggningen sköts av Envac och administrationen av Bodab. Ledamöter ur vår styrelse sitter i styrelsen för samfälligheten. Samfällighetens styrelse träffas i regel 5 gånger per år.

För närvarande planeras matavfallsstationer på varje gård. Detta är ett myndighetsbeslut och skall vara klart 2023.

Årsredovisning för samfälligheten

2019