Tillbaka till Renovering av gårdar och torg

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida.

Det finns flera orsaker till att 15-gården behöver upprustas:

 • Möjlighet att sköta drift utifrån underhållsplan och upprustade gårdar.
 • En långsiktig lösning för att hindra att dagvattenbrunnen sätts igen
 • Bortfräsandet av almstubben som kommer ge ett stort avtryck (det är ca 8 ton flis i den), dock risk för ytterligare skadedjur om vi inte gör det.
 • Byte av de pålar/rundlar som idag utgör sarg på sandlåda och lekplats då många är murkna
 • Det faktum att om/när vi börjar ändra i något är vi tvungna att titta på att allt uppfyller de regler på bland annat tillgänglighet som gäller 2022.
 
Intressegruppen gick tidigt våren 2020 ut med en enkät till de boende i 15-huset och sammanställde den i dokumentet länkat här:15-gården – sammanställning enkät. Dokumentet ger en väldigt bra sammanställning av olika önskemål boende runt gården har och hur olika man värderar vissa saker.

Plan enligt 22-03-27

 • Powerpoint med info HÄR
 • Vi räknar inte med att ändra i designen av gården
 • Flytt av sopsugen som idag sitter på kortväggen vid 15 A, istället blir det en fristående sopsug vid kanten av avsatsen i trappan. Detta kommer resultera i att hela den slänten behöver grävas ut och de buskar som är där idag kommer ersättas (vilket ändå planerades för).
 • Ta bort stubben och trädäck. Om möjligt göra en skiva att göra ett bord av.
 • Återställa marken/montera markplattor (planen är att använda de markplattor vi sparat från andra arbeten)
 • Flyttbar sittgrupp där stubben/trädäck finns idag
 • Ta bort allt nätstaket. Om möjligt också i rundeln och ersätta med lite högre trästaket än vi har idag (med spjälorna på insidan av nuvarande eventuellt), pålarna vid rundeln får också vara kvar just nu, trots att de är i dåligt skick.
 • Ta bort de pollare/skubbstubbar som finns runt sand-ytan och sandlådan, hur de är fästa i marken återstår att se. Ersätta kanten mot plattorna med liggande sarg/stockar. Följa rundade formerna som finns idag om möligt.
 • Ny sandlåda/planering för sandlåda med sarg (för att minska mängden sand som kommer utanför), rundade former om möjligt
 • Anläggning av tre nya trädgropar vid/ner mot rundeln för plantering av träd
 • Räknar med att behålla sanden vid lekplatsen
 • vi ska jobba på att få mer färg på gården året om, dvs fler perenner etc.
 • Behålla de fasta bänkar och bord som finns
 • Fixa någon slags kant ner vid rundeln mot brunnen, för att stoppa sand från att rinna ner
 • Finns taggbuskar uppe vid räcket som bör kommer tas bort (bytas ut)
 • Planeras för att förtäta och förbättra växtligheten på olika platser på gården.

 

Uppdatering 21-12-10

 • Ta bort stubben och trädäck (flera åsikter har kommit om att det kan vara svårt att få en eventuell skiva av stubben att hålla som bord, så vi får se om det blir något av den idén med andra ord)
 • Ta bort allt nätstaket förutom runt rundeln
 • Ta bort de pollare/skubbstubbar som finns runt sand-ytan, hur de är fästa i marken återstår att se
 • Ny sandlåda/planering för sandlåda med sarg
 • Återställa marken/montera markplattor (planen är att använda de markplattor vi sparat från andra arbeten), det noterades att marken där ju kommer slutta precis som det gör runtomkring, så ytan kommer inte bli helt plan. Vad kan då vara intressant att ha där?
 • Anläggning av tre nya trädgropar vid/ner mot rundeln för plantering av träd
 • Vi gör inget åt cykelställen, en ekonomifråga
 • Vi asfalterar inte om, bedöms att asfalten kommer hålla många år till

 

Uppdatering 21-09-17

 • Vi tar in offerter nu för olika delar, så vi vet vad vi väljer mellan och får mer detaljerad kostnad för olika saker
 • Vi räknar inte med att ändra i designen av gården
 • vi ska jobba på att få mer färg på gården året om, dvs fler perenner etc.
 • Räknar med att behålla sanden vid lekplatsen
 • Uppe runt lekplats och sandlåda tar vi bort alla murkna träfundament/pålar och sätter dit en ny sandlåda med ordentlig sarg (för att minska mängden sand som kommer utanför)
 • Vi tar bort almstubben med rötter och trädäcket runt den (vi har fått rekommendation om det från mer än ett håll och vi kan inte riskera att det blir ett tillhåll för råttor) och kan lägga dit av gatstenen,
 • Göra bordsskivor av en del av stubben och ställa dit de borden och flyttbara soffor vid den plats almen stod på
 • Tar bort nätstaketet, förutom halvcirkeln vid rundeln som får vara kvar. Pålarna vid rundeln får också vara kvar just nu, trots att de är i dåligt skick.
 • Behålla de fasta bänkar och bord som finns, om de är i tillräckligt bra skick (i så fall rusta upp träet)
 • Fixa någon slags kant ner vid rundeln mot brunnen, för att stoppa sand från att rinna ner
 • Vi kommer behöva asfaltera och bör ta in kostnadsförslag, behöver sedan samarbeta med BRF Almen så att deras ytor asfalteras samtidigt. Kommer ta en del tid och vi bör inte räkna med att det händer någon gång snart. (De är medvetna om att råttor finns och trivs under deras altaner.)
 • Finns taggbuskar uppe vid räcket som bör tas bort (bytas ut)
 • Ta in förslag från Två Smålänningar på kostnad för att täta till planteringarna där det är glest idag
 • Ta in förslag på nya växter vid rabatten och hörnet vid 15 F (enligt Två Smålännningar är rabatten råttangripen)
 • Ta in offert kring att dra om elen, den ser vid vissa lampstolpar ut som att den behöver bytas
 • Utöka ytan för cykelställ vid 15 D och 15 C så de får skydd av balkongerna ovanför, ta bort räcket där
 • Öppna upp toaletten som finns vid 15 C, eventuellt också använda det förråd som finns där till förvaring av mål och annat om man köper in det.

 

Saker som diskuterats tidigare, där beslut inte är taget ännu:

 • Någon slags gång på höger sida av pilen från oss sett, ner till uteplatsen. Lika självklart som det är för vissa att den uteplatsen ser ut att tillhöra BRF Almen, lika självklart är det för andra att det är vår uteplats. (för de som inte vet så är hela gården fram till ca 3 meter ut från andra föreningen vår, de har i stort sett fram till kanten av sina terrasser och lite till).
 • Eluttag på lyktstolparna för att möjliggöra elgrillning. Önskemål har förts fram från boende vid 15 G att inte tillåta grillning vid den ”runda” uteplats som finns nedanför dem, då de tycker det är för smalt där och mycket os skulle komma in deras lägenheter.
 •  Förslag har kommit upp på att ha en liten dunge med träd där almen tidigare stått, andra tycker om gården utan träd där och tycker det blivit mycket ljusare nu, värt att fundera på om vi ska göra en enkät om detta. (Lika höga träd som almen får man inte ha längre, kan ju vara bra att veta.)
 • Flyttbara möbler snarare än fasta möbler!
 • I och med att vi bygger om vid 15 A planerar vi ju att flytta sopnedkastet vid gaveln där. Vi har fått godkänt av samfälligheten som äger sopsugen och BRF Almen, som använder det sopnedkastet, har ställt sig positiva till att sopnedkastet flyttas till andra sidan gången (blir i så fall en liknande pelare som 15G).
 • I och med att Stockholms stad inte längre har förskola i 15-huset är det föreningens barn vi ska ha åtanke i första hand. Vi hade lite andra infallsvinklar när gården/lekytan skulle vara vettig för en 15-20 barn som skulle kunna äta mellanmål ute samtidigt.

Uppdatering 210117:

Efter att ha fått in en del feedback sedan senaste uppdateringen och gått runt på gården 16 januari är nedanstående just nu senaste feedback till arktiekten. Finns också som pdf här.

Kom gärna med input till styrelsen senast 22 januari, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com.

 

Uppdatering 210112:

Senaste status kring 15-gården är att ge feedback på den ritning (pdf här) som kom innan jul och som nu bör bli sista eller näst sista versionen innan mer detaljerad projektering och senare upphandling, se ritning nedan (samma som pdf). Observera att detta INTE är den slutgiltiga ritningen och vi tar gärna emot input om vad ni tycker är bra med den och som vi därmed bör titta på att behålla (ni kan skicka till styrelsemailen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com, har ni skickat till intressegruppen redan så går det lika bra). Vi siktar på att ge feedback till landskapsarkitekten strax efter styrelsemötet 19 januari.

Utöver medlemmar från 15-gården har vi också med styrelsemedlemmar som var med och drev renoveringen av 17-gården för att på bästa sätt kunna dra nytta av de lärdomar vi fick där. Det är  också mycket dialog med den intressegrupp som finns och som har kommit med mycket input till den ritning som nu ligger på bordet.

Vissa tankar just nu:

 • Vi planerar att återanvända de stenplattor som går från torg-renoveringen och har sparat undan ett ganska stort antal av de som tagits bort men är i fint skick. Vi förstår att vissa kanske kan ha åsikter om detta om dessa plattor skiljer sig från övriga på 15-gården utseendemässigt, men det är en ganska stor kostnad att köpa nya så vi tycker att detta är det bästa valet miljömässigt och ekonomiskt sett.
 • De befintliga bänkar som är i fint skick planerar vi att renovera och åter ställa ut. Något vi kan tacka Tor Abrahamsson i styrelsen för då han erbjudit sig att göra detta i vårt snickarrum vilket gör att det sker till en låg kostnad för föreningen. Om någon är intresserad av att hjälpa till tas hjälp tacksamt emot! Att leja ut detta arbete blir i stort sett lika dyrt, om inte dyrare, som att köpa nya.
 • Intressegruppen kom med förslaget till en soltrappa för vuxna och den som finns utritad bygger på den bild som arkitekten fick se för detta. Tanken med den som är utritad är att den också kan vara till för förskolans barn att t ex sitta och äta mellanmål på, det däck som är runt trädet på lekplatsen är istället mindre än idag för att göra mer plats för lek.
  • Funderingarna just nu är om det är bättre att inte ha soltrappan alls utan istället ha bänkar i slänten och kanske en ny ”vanlig” uteplats närmare trappan mot garaget, vid den nya stigen. Mindre risk för råtthotell och troligtvis också en billigare lösning?
  • Istället för däck runt trädet (nr 2) på lekplatsen ha bänk runt liknande den kring pilen (nr 8), också för att minska risken för råtthotell?
 • Det planeras lite mer cykelparkering, med balkonger ovanför som tak/skydd
 • En hel del nya planteringar, många på förslag från intressegruppen. 2Smålänningar har också tidigare kommit med förslag kring växtligheten på gården, men där vi valt att vänta på renoveringen istället för att åtgärda det tidigare. Många nya perenner för att kunna hålla gården grönskande en stor del av året.
 • Den stora stubben efter almen kommer fräsas bort och nytt träd planteras. Man får ej längre ha så höga träd som almen var men det kommer bli ett fullstort träd på platsen så småningom.
 • ”Rundeln” bredvid lekplatsen har på den här ritningen gjorts större, för stor? Eller bättre storlek än den vi har nu?
 • Ny belysning, en del med eluttag så att man kan använda elgrill
 • Det finns staket utritat kring lekplatsen på ritningen (det röda), där tänker vi oss vissa förändringar jämfört med hur den ser ut, men det beror också på framtida diskussioner med förskolan. De staket som idag finns vid sandlådan betalades av förskolan och var tänkt att finnas kvar till renoveringen av gården. Tanken projektgruppen har är att staket inte behövs för föreningens medlemmar, nu när grindar finns på plats är det låg risk att våra barn springer bort från gården men att det mer kan vara behjälpligt för förskolan och där kostnaden för ett eventuellt staket därmed inte ska belasta föreningen.
 • Försöka se om vi får in en sittgrupp med bord vid nr 5/6, istället för den bänk+bord som är inritad?
 • Är det värt att lägga pengarna på en ”finish” på trämöblerna som gör att de ser ut att ha patina från början? Att de ser något åldrade ut från början istället för nya som inte kommer ha patina förrän om några år?
 • Viktigt att underarbetet blir rätt, framförallt ned mot grannföreningen för att slippa de problem med igensatta dagvattenbrunnar vi haft med stora kostnader för rensning som följd. Ny (låg) mur inplanerad mot grannföreningen.
 • Grannföreningen planerar just nu för att renovera sin del samtidigt som oss, bland annat att ställa dit fler cykelställ och också viss översyn av växtligheten och uteplatserna längs fasaden.

—————————-

Uppdatering 201202: När vi har en uppdaterad ritning från arktiekten är planen att visa den på nästföljande Öppet hus för att kunna få in synpunkter från alla boende. Som det ser ut nu tror vi att själva renoveringen tidigast kommer igång hösten 2021.

—————————

Vi har insett att det har skapat viss oro när vi säger att 15-gården ska renoveras då många idag uppskattar gården; i verkligheten är det främst lekplatsytan som kommer förändras och det mesta av växtligheten på gården kommer vara kvar eller bytas ut.

Det har upptäckts under projekteringens gång att vissa saker vi från början inte tänkt förändra är i sämre skick än vi hoppats på (vilket iofs inte är konstigt när inte mycket har gjorts under 40 år) vilket kommer att öka kostnaderna. Likaså behöver vi ta i beaktande att avrinningen behöver ändras för att inte orsaka stopp i dagvattenbrunnarna. Bekämpning av råttor är också något vi tittar på, det är dyrt för föreningen när de tar sig in i avloppen och där förstör, man kommer inte undan att de finns kring fastigheten men vi behöver titta på hur vi mildrar deras framfart.

Ritningarna är ännu ej slutgiltiga för 15-gården.