Tillbaka till Renovering av gårdar och torg

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida.

Uppdatering 210117:

Efter att ha fått in en del feedback sedan senaste uppdateringen och gått runt på gården 16 januari är nedanstående just nu senaste feedback till arktiekten. Finns också som pdf här.

Kom gärna med input till styrelsen senast 22 januari, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com.

 

Uppdatering 210112:

Senaste status kring 15-gården är att ge feedback på den ritning (pdf här) som kom innan jul och som nu bör bli sista eller näst sista versionen innan mer detaljerad projektering och senare upphandling, se ritning nedan (samma som pdf). Observera att detta INTE är den slutgiltiga ritningen och vi tar gärna emot input om vad ni tycker är bra med den och som vi därmed bör titta på att behålla (ni kan skicka till styrelsemailen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com, har ni skickat till intressegruppen redan så går det lika bra). Vi siktar på att ge feedback till landskapsarkitekten strax efter styrelsemötet 19 januari.

Utöver medlemmar från 15-gården har vi också med styrelsemedlemmar som var med och drev renoveringen av 17-gården för att på bästa sätt kunna dra nytta av de lärdomar vi fick där. Det är  också mycket dialog med den intressegrupp som finns och som har kommit med mycket input till den ritning som nu ligger på bordet.

Vissa tankar just nu:

 • Vi planerar att återanvända de stenplattor som går från torg-renoveringen och har sparat undan ett ganska stort antal av de som tagits bort men är i fint skick. Vi förstår att vissa kanske kan ha åsikter om detta om dessa plattor skiljer sig från övriga på 15-gården utseendemässigt, men det är en ganska stor kostnad att köpa nya så vi tycker att detta är det bästa valet miljömässigt och ekonomiskt sett.
 • De befintliga bänkar som är i fint skick planerar vi att renovera och åter ställa ut. Något vi kan tacka Tor Abrahamsson i styrelsen för då han erbjudit sig att göra detta i vårt snickarrum vilket gör att det sker till en låg kostnad för föreningen. Om någon är intresserad av att hjälpa till tas hjälp tacksamt emot! Att leja ut detta arbete blir i stort sett lika dyrt, om inte dyrare, som att köpa nya.
 • Intressegruppen kom med förslaget till en soltrappa för vuxna och den som finns utritad bygger på den bild som arkitekten fick se för detta. Tanken med den som är utritad är att den också kan vara till för förskolans barn att t ex sitta och äta mellanmål på, det däck som är runt trädet på lekplatsen är istället mindre än idag för att göra mer plats för lek.
  • Funderingarna just nu är om det är bättre att inte ha soltrappan alls utan istället ha bänkar i slänten och kanske en ny ”vanlig” uteplats närmare trappan mot garaget, vid den nya stigen. Mindre risk för råtthotell och troligtvis också en billigare lösning?
  • Istället för däck runt trädet (nr 2) på lekplatsen ha bänk runt liknande den kring pilen (nr 8), också för att minska risken för råtthotell?
 • Det planeras lite mer cykelparkering, med balkonger ovanför som tak/skydd
 • En hel del nya planteringar, många på förslag från intressegruppen. 2Smålänningar har också tidigare kommit med förslag kring växtligheten på gården, men där vi valt att vänta på renoveringen istället för att åtgärda det tidigare. Många nya perenner för att kunna hålla gården grönskande en stor del av året.
 • Den stora stubben efter almen kommer fräsas bort och nytt träd planteras. Man får ej längre ha så höga träd som almen var men det kommer bli ett fullstort träd på platsen så småningom.
 • ”Rundeln” bredvid lekplatsen har på den här ritningen gjorts större, för stor? Eller bättre storlek än den vi har nu?
 • Ny belysning, en del med eluttag så att man kan använda elgrill
 • Det finns staket utritat kring lekplatsen på ritningen (det röda), där tänker vi oss vissa förändringar jämfört med hur den ser ut, men det beror också på framtida diskussioner med förskolan. De staket som idag finns vid sandlådan betalades av förskolan och var tänkt att finnas kvar till renoveringen av gården. Tanken projektgruppen har är att staket inte behövs för föreningens medlemmar, nu när grindar finns på plats är det låg risk att våra barn springer bort från gården men att det mer kan vara behjälpligt för förskolan och där kostnaden för ett eventuellt staket därmed inte ska belasta föreningen.
 • Försöka se om vi får in en sittgrupp med bord vid nr 5/6, istället för den bänk+bord som är inritad?
 • Är det värt att lägga pengarna på en ”finish” på trämöblerna som gör att de ser ut att ha patina från början? Att de ser något åldrade ut från början istället för nya som inte kommer ha patina förrän om några år?
 • Viktigt att underarbetet blir rätt, framförallt ned mot grannföreningen för att slippa de problem med igensatta dagvattenbrunnar vi haft med stora kostnader för rensning som följd. Ny (låg) mur inplanerad mot grannföreningen.
 • Grannföreningen planerar just nu för att renovera sin del samtidigt som oss, bland annat att ställa dit fler cykelställ och också viss översyn av växtligheten och uteplatserna längs fasaden.

—————————-

Uppdatering 201202: När vi har en uppdaterad ritning från arktiekten är planen att visa den på nästföljande Öppet hus för att kunna få in synpunkter från alla boende. Som det ser ut nu tror vi att själva renoveringen tidigast kommer igång hösten 2021.

—————————

Vi har insett att det har skapat viss oro när vi säger att 15-gården ska renoveras då många idag uppskattar gården; i verkligheten är det främst lekplatsytan som kommer förändras och det mesta av växtligheten på gården kommer vara kvar eller bytas ut.

Det har upptäckts under projekteringens gång att vissa saker vi från början inte tänkt förändra är i sämre skick än vi hoppats på (vilket iofs inte är konstigt när inte mycket har gjorts under 40 år) vilket kommer att öka kostnaderna. Likaså behöver vi ta i beaktande att avrinningen behöver ändras för att inte orsaka stopp i dagvattenbrunnarna. Bekämpning av råttor är också något vi tittar på, det är dyrt för föreningen när de tar sig in i avloppen och där förstör, man kommer inte undan att de finns kring fastigheten men vi behöver titta på hur vi mildrar deras framfart.

Ritningarna är ännu ej slutgiltiga för 15-gården.