Praktisk info

Föreningens Samarbetspartners

Efter att genom åren analyserat offerter samt erhållit erfarenhet av olika uppdrag med olika bolag har vi i föreningen anlitat olika leverantörer/samarbetspartners som styrelsen använder för renovering av fastigheten. Nedanstående  bolag känner vår förening väl, anses av styreslen vara duktiga i sitt arbete och har visat att de säkerställer att allt blir gjort på ett …

Säkerhet och skydd i lägenheten

Det finns olika sätt att skydda sig mot inbrott och också skydda sin lägenhet från brand. Säkerhetsdörr En bra säkehetsdörr skyddar mot både inbrott och brand. Föreningen har ibland haft specialpriser till medlemmarna, nu senast från Prodoor på denna typ av dörr https://www.prodoor.se/wp-content/uploads/2020/11/Produktblad-Prodoor-R31-RC3-s%C3%A4kerhetsd%C3%B6rr.pdf , men det finns många olika leverantörer av säkerhetsdörrar utöver Prodoor, t …

Stadgar

De nu gällande stadgarna för Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24, Stockholm, antogs vid föreningsstämma 2017-05-03. Klicka för att läsa stadgarna: Stadgar Riddarsporren 24 2017-06.

Stopp i avloppet?

Det händer tyvärr ibland att det blir stopp någonstans i avloppssystemet. Ett stopp inträffar oftast i de rör eller vattenlås som lägenheten ansvarar för. Ett stopp i den gemensamma vertikala stammen är mera sällsynt, men kan naturligtvis hända. Nedan följer kortfattat några tips om vad du kan göra för att undvika att det blir ett …

Ordningsregler

Föreningens ordningsregler reviderades 2020 och beslutades vid styrelsemöte 2020-08-25 Klicka för att se Ordningsregler 20-08-30              

Regler för lägenhetsrenovering

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar Du har som bostadsrättshavare stor frihet att renovera din bostadsrätt, men kom ihåg att en del åtgärder kräver styrelsens tillstånd då de kan påverka fastigheten i övrigt eller de installationer som föreningen ansvarar för. Om du renoverar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig om föreningen …

Övriga regler

Under denna flik hittar du föreningens Ordningsregler och andra regler som tagits fram. Bestämmelser som gäller för boende i föreningen och för hur föreningen drivs finns också i Stadgarna, som du finner under fliken ”För medlemmar”, samt i Bostadsrättslagen och Hyreslagen som du kan hitta på Internet. Det är varje boendes skyldighet att ta del …

Blanketter

Avfallshantering

Hushållssopor slängs i sopnedkast. I sopnedkasten får läggas: • Glas och porslin (mindre mängder) får kastas i sopnedkastet om de är väl förpackade. • Kläder – slängs förpackat i sopnedkasten. Är de hela kan man med fördel lämna dem till Stadsmissionen på Hagagatan eller annan insamling. • Soppåsar ska vara väl knutna. Använd inte för …

Bokning av tvättstuga, gym och bastu

Instruktion för tvättstugebokning via tavlan i entrén eller utanför tvättstugan, klicka här: Instruktion tvättstugebokning. Samma bokningssystem används även för gymmet och bastun. Notera att man behöver vara medlem i Gymmets vänner eller Basturelaxens vänner för att kunna boka.  Se den separata infosidan om gymmet respektive sidan för bastun för att bli medlem. För bokning via hemsidan, …

För nyinflyttade

Lite praktisk information till nyinflyttade medlemmar: Välkomstbrev Föreningen har ett skalskydd med Aptus-läsare på många gemensamma dörrar, främst portar, grindar, tvättstugor, cykelrum och vissa källardörrar. Till dessa dörrar hör beröringsfria nyckelbrickor som fastighetsförvaltaren sköter: Som ny medlem har du 7 dagar på dig att kontakta Delagotts kundtjänst (via felanmälan) och meddela vilka brickor som är …

Före avflyttning

Inför överlåtelse ska föreningens förvaltare göra avflyttningstillsyn i lägenheten. Syftet med tillsynen är att ge styrelsen information att det inte genomförts några ombyggnationer som går emot föreningens gällande stadgar, framförallt att det inte har gjorts ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Tillsynen är inte någon kvalitetsbedömning eller besiktning för köparens räkning utan …

Nationellt Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla Sveriges lägenheter skall finnas registrerade i ett nationellt lägenhetsregister, anledningen är bland annat för att underlätta folkbokföring. Du finner en lista på anslagstavlan i varje portuppgång som utvisar ditt nationella lägenhetsnummer alternativt kan du ladda hem hela föreningens lägenhetsregister här: Nationellt Lägehetsregister Brf Riddarsporren 24 Listan läses så att du letar upp ditt befintliga lägenhetsnummer …

Porttelefonen och portnycklar

Fastighetens skalskydd är helt implementerat med Aptus elektroniska låssystem vilket betyder att endast den med behörighet ges tillträde till i våra gemensamma utrymmen. Om du behöver ändra något avseende porttelefonen, behöver en ny nyckelbricka eller behöver spärra en förkommen nyckelbricka ska du vända dig till Felanmälan. Alla hushåll har fått minst tre nyckelbrickor. Håll reda …

Bilparkering

Garaget tillhör föreningen men är uthyrt till Stockholm Parkering (www.stockholmparkering.se). Parkeringsbolaget har upprättat en särskild kö för boende till lediga platser vilket i praktiken ger förtur till lediga platser framför dem som inte bor i vår fastighet. Förturen gäller de personer som bor permanent i föreningens fastighet och är mantalsskrivna på Hagagatan 15 A-G eller …