Informationsmöte 11 dec om teststambyte 15C

I nästa steg för att få bra underlag inför ett framtida stambyte i våra fastigheter kommer vi under nästa år göra ett provstambyte i trappuppgång 15 C.

Den 11 december kl 17.30 – 19.00 är det ett första informationsmöte i styrelselokalen på 17 D där projektledarna Jonathan och Linnéa från Fastighetsägarna Service förklarar processen framåt och svarar på eventuella frågor. Boende i 15 C har fått separat information om mötet då mötet i första hand riktar sig till dem, men alla intresserade är välkomna.

Precis som tidigare kommer projektplanen anslås så att även intilliggande lägenheter är varse när störande arbeten kommer utföras och det kommer finnas ytterligare information tillgänglig innan arbetet drar igång.

Det går också bra att ställa frågor om stambytet till Linnea på mailadress linnea.johansson@fastighetsagarna.se.

Information från styrelsemötet 23-11-21

 • Höjning av avgiften nästa år med 3,5% från 1 januari.
 • 5,5 Mkr amorteras som planerat i slutet av november
 • Beslutas om extra-amortering på 3,6 Mkr i slutet av december. Beroende på tidslinjen för vissa projekt nästa år kan (en del av) kapitalet behövas, i så fall lånar vi upp motsvarande nästa år.
 • Informationsmöte inför provstambytet i 15C den 11 dec kl 17.30-19 i styrelserummet. Alla boende välkomna, de som blir direkt berörda kommer få information om mötet utdelat direkt i brevlådan.
 • Reparationen av trappan klar redan till mitten av november, beräknas kunna hålla åtminstone under vintern utan att nya skador.
 • Installation av säkerhetsdörrar till hyresgästerna pågår.
 • Ventilationen går för hårt i vissa lokaler i 15-huset, förvaltaren tittar på detta.
 • Utrustning som behövs för att iordningställa skyddsrummen är inköpt (vinkelslipar, dieselaggregat, handskar, skyddsmask, skyddsglasögon).
 • Återstår fortfarande att göra i ordning golven i sopsugsrummen för att minska lukten, samfälligheten är inte villig att stå för detta.
 • Nya kameror har installerats i cykelrummet enligt beslut på förra mötet.
 • Diskussion kring om ett par infotavlor på vissa platser kan vara vettigt istället för en tavla i varje trappuppgång nu när de börjar bli gamla och behöver bytas us.
 • iLoq nu helt överlämnat till Delagott.
 • Förutsatt att vi blir nöjda med avtal för nya redskap till gymmet kommer snart crosstrainer, situp-bräda och skivstång läggas till utrustningen. Instruktioner för multimaskinen kommer sättas upp.
 • Det har blivit bättre ordning i hobbyrummet och många lånade verktyg har nu kommit tillbaka.
 • Julgranar beställda, kommer till slutet av november.
 • Vi tittar på att digitalisera vår dokumentation för att enklare kunna komma åt informationen.

 

 

 

Julmingel 16 december kl 15-17

 

Snart är det Jul igen!

Välkomna till årets Julmingel i föreningslokalen på 17- gården, lördagen den 16/12 mellan 15.00 -17.00.

Det bjuds på korv med bröd, glögg med tilltugg, kaffe och lussebullar samt godispåsar till barnen.

 Anmäl Er senast 9/12 om ni kommer och om ni har några allergier eller andra önskemål. Maila till styrelsen.riddarsporren24@gmail.com  eller lägg en lapp i föreningslokalens brevinkast och ange hur många som kommer och hur många som är barn. 

Varmt välkomna!

Styrelsen.

Tänk på att se till att dörren är stängd efter er!

Nu börjar det bli kallt och våra ytterdörrar kärvar ibland med att gå igen ordentligt. Känn gärna efter en extra gång för att vara säker på att dörren är stängd efter er.

Tema budget och ekonomi på nästa Öppet hus 4 december

Nästa Öppet hus äger rum 4 december och temat är budget och ekonomi. Styrelsen har precis beslutat om nästa års budget, med bland annat en avgiftshöjning på 3,5% och en extra-amortering i slutet av detta år. Vi ser också relativt stora höjningar i priser för bland annat Vatten och avlopp (25%)  och fjärrvärme (12%) under nästa år som vi behövt ta hänsyn till. Utöver det kommer vi ha investeringar i sopsugen där en andel hamnar på oss, dessa går via den samfällighet vi är medlemmar i.

Som vanligt är självklart också alla andra typer av frågor välkomna, även de som inte rör ekonomi!

Ladda mer