Information från styrelsemötet 22-06-14

 • Fortfarande lite struligt med nya autogirot efter Storholmens övertagande, vissa som ännu inte ändrat till det nya autogironumret.
 • Storholmen ekonomi kommer regelbundet vara med på driftsmöten framöver, 2-3 gånger per år.
 • Beslutar att lämna in ansökan för friköp av tomträtt senast till hösten. Regler i år att om ansökan kommit in under 2022 och den godkänns värderas marken utifrån 2019 års marktaxeringsvärde och säljs till 85% av värdet. Ett eventuellt friköp måste i så fall sedan tas via stämmobeslut då det skulle bli en stor investering.
 • Diskussion kring storkundsavtal för el visavi om vi skulle besluta att teckna ett abonnemang för föreningen för att sedan interndebitera medlemmarna. Behöver titta mer på möjligheterna för respektive lösning.
 • Arbetet med lokalen på Hagagatan 21 fortskrider och den ligger ute för uthyrning. Innertak, el och våtenheter återstår att slutföra.
 • Lokalen på Hagagatan 15 A klar för att byggas nu. Diskussion om att bygga klart i egen regi jämfört med att sälja den i befintligt skick för entrepenör att bygga klart.
 • 15-gården: arbetet fortskrider, väntar på offert kring växtligheten. Nya leksaken Rope Pyramid kommer monteras så snart den kommer. Då det visade sig att fastigheten står på pelare gick arbetet med sopsugen snabbare, arbetet med sopsugen beräknas bli klart vecka 25.
 • 17-gården: Beslutas att ställa ut elgrillen på försök under sommaren tillsammans med instruktioner. Planeras också att göra nytt försök för att få upp segelduk på pergolan.
 • En hyreslägenhet är planerad att bli tillgänglig under sommaren, planering för en del arbete innan den blir aktuell för försäljning.
 • Statistik kring intresseföreningarna och utnyttjande av tider gicks igenom. Beslut att om någon har 5 eller fler outnyttjade tider på en månad kontaktas de via mail.
 • Då det inte längre är några restriktioner återupptar vi vanan att hälsa nya medlemmar välkomna genom att kontakta dem.
 • Godkännande av andrahandsuthyrning för ett år.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 F, 17 D och 17 C! Också flytt inom föreningen till 15 F. (Vi noterar att det varit fler flyttar inom föreningen i år jämfört med tidigare.)

Elgrill finns nu på 17-gården

Föreningen fick en fin elgrill i gåva i höstas av en medlem (tack Sebastian!) och den har nu ställts ut på 17-gården utanför 17 D för alla att använda.

Vi hoppas att de som använder den tar väl hand om den så vi kan ha den i många år och det finns instruktioner vid både den och pergolan hur den ska hanteras. Kommer också här:

Weber Elgrill

 • Det går inte att ha infravärmen på det uttaget på samtidigt som man använder elgrillen, se till att strömbrytaren till närmsta infravärmen står på ”Off”.
 • Använd inte enheten om kontakten eller temperaturreglaget är skadad.
 • Använd inte grillen vid regn.
 • Töm och rengör uppfångarbrickan och droppbrickan (som sitter på grillens undersida) före varje användning. Överflödigt fett kan fatta eld och orsaka kroppsskador eller materialskador.
 • Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.

 

Tillagning: 
Stäng locket och vrid värmereglaget till HÖG. Förvärm grillen i ca 20min. Justera sedan värmen efter önskat resultat.

 

Bilning på Hagagatan 21 förmiddagen 16 juni

För att kunna slutföra renoveringarna av våtutrymmena på Hagagatan 21 kommer det att bilas under några timmar på morgonen/förmiddagen torsdag 16 juni.

 

Arbete kring sopsugen på 15-gården

Vi har nu fått planeringen från Envac på arbetet med sopsugen på 15-gården (det utkast som flyttas från gaveln på 15 A ner till gården):

 • Rörmaterialet är planerat att levereras denna vecka och vi tänkte påbörja rörbytet måndag nästa vecka (v24).
 • Röret mellan planerade nedkastet och huvudröret bör vara monterat senast onsdag.
 • PN4 (nedkastmodul) har planerat levererasdatum vecka 24 och vi avser att montera den under början av vecka 25.

Arbetet planeras inte bli särskilt störande.

Planerna 15-gården

 

Vi har nu kommit en bra bit på väg i grundarbetet för 15-gården, den som vill se de senaste planerna och en enkel skiss över lekplatsen hittar dem som vanligt HÄR.

De beslut som är tagna sedan tidigare finns HÄR.

Ladda mer