Öppet Hus 3 oktober – tema erbjudande om friköp av tomträtten

Styrelsen har som vanligt öppet hus i styrelserummet parallellt med grovsophämtningen kl 18-19 den 3 oktober.

Alla frågor är (som vanligt) välkomna!

Vi tänker det kan finnas en del frågor kring erbjudandet vi fick att köpa loss tomträtten så det finns en del information kring det. Har ni frågor kring hur ni kommer igång med Aptus-appen så hjälper vi till med det också.

Information från styrelsemötet 22-09-13

 • Glöggmingel lördag 17 december kl 15-17!
 • Styrelsen har beslutat att inte gå vidare i arbetet kring att friköpa tomträtten, efter konversationer med bank och andra kring ränta och lånemöjligheter ser vi inte att vi har möjlighet att finansiera ett lån på 457 Mkr. Slutligt besked till Exploateringskontoret ska ges senast i slutet av november.
 • Beslutas att ha friköp av tomträtten som tema för nästa Öppet hus om det finns frågor kring detta.
 • Planering inför styrelsens arbetsdag 17 september där vi bland annat diskuterar strategiska beslut kring underhåll och investeringar, vilka planerade projekt vi genomför och vilka vi skjuter upp eller inte genomför, eventuell amortering i höst.
 • Det har upptäckts att vi har en del att göra kring vårt värmesystem; dels rena åtgärder kring felaktiga monteringar vid undercentralerna, dels rengöring av hela värmesystemet inklusive värmeväxlare.
 • Det planerade stambytet i 17 E kommer bli en stor åtgärd som påverkar samtliga boende i trappuppgången. Det är en hel del planering och information som måste hanteras inom projektet och troligtvis startar inte själva stambytet förrän nästa år.
 • Vi kommer in närtid rengöra den stora garagefläkten, metallfiltret är nästan igensatt och luftväxlingen är dålig, motorn går väldigt tungt och drar mycket ström.
 • Vi fortsätter titta på möjligheterna kring energiåtervinning i fastigheterna.
 • Styrelsen fortsätter att testa Boappa för att se om den kan komplettera våra digitala kanaler inom föreningen.
 • Vi har haft problem med en del renoveringar som inte verkar ha blivit aviserade korrekt på senaste tiden, diskussion under driftsmötet att försöka strama upp processen lite. Tyvärr ser det inte ut att en kalender på hemsidan är möjlig.
 • Cykelinventering/utrensning planeras till 17 oktober, avisering 3 oktober.
 • Vi tittar på anbud för markskötsel och snöröjning.
 • Översyn på att instruktionerna för skyddsrummen är tydliga.
 • Problem med mal i vissa förråd, viktigt att textil är inplastad om den förvaras i förråd.
 • Ser ut som om renoveringen av Hagagatan 21 har gått under budget än så länge, även inräknat de uppdateringar vi gjort kring infrastruktur.
 • Planerar för överlämning av iLoq-hantering till Storholmen.
 • Sopsugen i stort sett klar på 15-gården, återstår att arbeta med växtligheten.
 • Vi har fått prospekt-bilder för blivande lägenheterna på 15 A som vi funderar på att sälja ofärdiga, en del saker vi behöver färdigställa innan de kan säljas.
 • Det har tyvärr varit skadegörelse i pingisrummet där någon trampat sönder alla pingisbollar och förstört lite annat, vi får se om vi lyckas få reda på vilka som gjort det och kan prata med dem. Beställning av grovstädning av utrymmet.
 • Beslutar att det är OK att ta med gäster till musikrummet då det funnits önskemål om det.
 • Vi har haft möte med förskolan, beslutas att de tills vidare får åtkomst till förrådet för torget så de också kan använda den ytan enklare. De får också vara ute på 17-gården från 8.30 varje dag, med lugnare lek 8.30-9.30.
 • Det ser ut som om vi kommer kunna gå ut med en lägenhet till försäljning under hösten.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 A!

Öppet hus på måndag

Det är som vanligt Öppet hus i föreningslokalen i anslutning till grovsophämtningen på måndag! För den som vill kommer vi visa förslaget kring förnyelse av grönskan på 15-gården, kom gärna och ge feedback.

Gå gärna förbi och titta på 15-gården och hur det förändrats med flytt av sopsugen, lekytan och annat. Det som återstår nu är främst slutlig montering av sopsugen, förbättring av växtligheten och eventuell förändring av möbleringen på den runda ytan nedanför 15 G.

Ändrade tider för förskolans utevistelse på morgonen

Vi fortsätter ha en bra dialog med förskolan Freja på 17-gården och har precis haft samtal kring barnens utevistelse på morgnarna där önskemål från förskolan varit att kunna ta emot barnen ute tidigare. Då vi också vet att det varit irritation från vissa boende på gården när det varit många barn ute samtidigt på morgnarna har vi nu kommit till följande överenskommelse med förskolan:

 • Förskolan får ha utevistelse från 8.30 på morgnarna och de kommer erbjuda lugna lekar mellan 8.30-9.30.
 • Alla grupper på förskolan kommer inte vara ute samtidigt. Tisdagar, onsdagar och torsdagar kommer de arbeta i stationer ute på gården vilket kommer leda till att det blir lugnare på gården.

 

Lokalen på Hagagatan/Frejgatan nu till uthyrning

               

Renoveringen av lokalen på Hagagatan/Frejgatan har nu kommit i mål och uthyrningen pågår. Känner du någon som är på jakt efter en större lokal eller är intresserad av att flytta på sig från den befintliga får du gärna tipsa om uthyrningen vi jobbar med. Arbetet har sen starten i februari omfattat arbete från rivning av befintliga väggar, belysning, takarmaturer, kök och annan fast inredning. Efter den färdigställda rivningen har hela lokalen blivit spacklad och målad i sin helhet med nya lister, nymålat undertak samt nya takplattor. Hela belysningen är utbytt till modern LED i taket. Hela elanläggningen är utbytt med modern elcentral och all kanalisation, trådning, brytare och eluttag är uppgraderade till dagens standard. Ventilationen är uppgraderad och nya moderna aggregat med inbyggd kyla är installerade.

Den befintliga mattan som fanns i lokalen har bytts ut mot ett härligt och fräsch ekgolv från Bjelin som gör att lokalen får en riktigt fin touch. Alla väggar är nu vitmålade och samtliga lister, socklar, dörrfoder har blivit målade. Arbetet med lokalen har hela tiden haft målsättningen att genom varsam rivning och planering kunna återanvända så mycket som möjligt.

Ni hittar länken till lokalen nedan på Objektvision där ni också kan se nytagna bilder:

Frejgatan 59, Vasastan Stockholm. Ledig lokal – objektvision.se

Ladda mer