Byte av ekonomisk förvaltare till årsskiftet

Föreningen kommer som tidigare aviserats byta ekonomisk förvaltare vid årsskiftet och Storholmen blir vår nya ekonomiska förvaltare. Det innebär att vi kommer ha Storholmen som leverantör av både fastighets- och ekonomisk förvaltning.

Det innebär också att vi kommer få nytt bankgironummer dit hyror och avgifter ska betalas; tänk på att stänga av eventuellt autogiro ni har via Simpleko innan första avgiften/hyran för 2022 ska betalas.

Storholmen kommer avisera Q1 2022 under december, avierna kommer denna första gång skickas hem till alla.

 

Information från styrelsemötet 21-11-09

 • Ekonomi engagerar! Beslutar att nästa öppet hus blir tisdag 7 december, återigen tema ekonomi och vi visar den presentation kring föreningens ekonomi och den ekonomiska planen som visades sist så fler har möjlighet att få information om föreningens ekonomi.
 • Planering kring julminglet 11 december, kl 15-17. Ett par familjer har anmält intresse för att fixa lekar till barnen!
 • Vi har ett lån som omsätts i slutet av november, beslutar att sätta om det till rörlig ränta (Stibor 90 dagar, löptid 1 år).
 • Vi väntar med amortering till nästa år då vi vet vad kostnaden för renovering av lokalen på Hagagatan 21 stannar på.
 • Budgetunderlaget för nästa år har ännu inte kommit från ekonomiska förvaltaren, behöver vara klar till nästa styrelsemöte.
 • Beslutas att vi delar upp bytet av tvärgående avloppsstammarna i källarplanet i mindre projekt, snarare än att ta det som ett större under nästa år. Stammarna är i varierande skick och vi byter dem allteftersom det behövs (icke att förväxla med byte av de lodräta stammarna som kommer påverka lägenheterna mer direkt och som förväntas ske inom 10 år).
 • Flytt av fjärrvärmerören som behövs för de nya 15 A-lägenheterna har hittills gått smidigare än planerat. Projekteras nu kring sopsugen.
 • Översvämningsåtgärderna vid 15 D och 15 G är nu utförda. Återstår att se vid nästa skyfall om de har varit tillräckliga!
 • Rapport från mässan ”Fastighet 2021”, fokus låg på återvinning, sänka kostnader och miljöansvar. Fanns en del intressanta lösningar som visserligen kräver en initial investering men som sedan kan sänka föreningens driftskostnader. Att undersökas vidare!
 • Fortsatt projektering kring Hagagatan 21 och renoveringen där.
 • Fortsatt arbete kring 15-gården, ett par personer i intressegruppen har haft dialog med Två Smålänningar kring vad man skulle kunna göra i växtväg.
 • Diskussion kring prisnivå för gymmet, bastun, hobbyverkstaden och musikrummet.
 • Diskussion kring hur vi i styrelsen kan hantera den stora mängd mail som kommer till styrelsemailen på ett bättre sätt, vi testar ett nytt sätt!
 • Vi behöver gå ut på bloggen och informera kring brandvarnare och hur viktigt det är att de är uppsatta korrekt. [redan fixat]
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 E (2 stycken) och 17 M!

Påminnelse om brandsäkerhet

Nu  när det börjar bli höstrusk och mörker, och närmar sig advent, är det många som tänder levande ljus. Vi vill därför ge en påminnelse om god brandsäkerhet.

 • Kontrollera att din/dina brandvarnare fungerar och byt batteri vid behov. Kolla också tillverkningsdatum (finns på brandvarnarens baksida). Brandvarnare bör bytas ut efter tio år.
 • Kontrollera att brandvarnaren är rätt monterad. Vissa brandvarnare måste monteras i taket, inte på en vägg, för att fungera korrekt. Detta framgår av brandvarnarens monteringsanvisning.
 • Du har väl brandsläckare och brandfilt hemma? Se till att alla vet var utrustningen finns och hur den ska användas.
 • Släck alla tända ljus när du lämnar ett rum.
 • Gå en extra runda och kolla alla ljus innan du lämnar lägenheten.

 

Flytt av fjärrvärme Hagagatan 15 A, eventuellt störande arbeten

Information kring arbeten för ombyggnaden av 15 A:

Kommande veckor sker arbetet med fjärrvärmen genom garaget och Hagagatan 15. Arbetet har startat med håltagning i garaget och fortsätter kommande veckor med flytt och demontering av fjärrvärmeröret. Arbetet beräknas ta ca 3 veckor. Under arbetets gång kommer entreprenörerna i källaren att bygga en ställning för att jobba i taket. Det kommer att påverka personer som använder garaget till viss del, men med ett gott samarbete mellan hantverkare och bilister ska det fungera att ta sig förbi.

 Arbetet kommer innebära visst bullrande arbete i form av borrning i väggen. Det kommer bli aktuellt stötvis och omfattar totalt ca 40 hål. Bullrandet arbete i form av borrning kommer att ske dagtid mellan 08.00-16.00. För arbetet är AFRY ansvariga projektledare. Eventuella frågor kan däremot ställas till Fastighetsägarna Service, Jonathan Hall per mail.

 Vi hoppas såklart att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och att ni boende inte ska bli störda i större omfattning.

Öppet hus 1 november – tema ekonomi

Vi får många frågor kring ekonomi; investeringar och försäljning av hyresrätter vs amorteringar etc, så vi bestämde att vi tar en vända till med ekonomi-tema på ett öppet hus.

I och med att vi tog över en fastighet som var 30 år gammal är ju vår situation annorlunda än för en ny fastighet när det gäller när i tiden underhåll och investeringar behöver göras, å andra sidan har vi en dold tillgång i våra hyresrätter som föreningar i nybyggda hus sällan har.

Välkomna på öppet hus i styrelselokalen den 1 november kl 18 så ska vi göra vårt bästa för att svara på era frågor!

Ladda mer