Tester i fjärrvärmenätet 1 februari

Styrelsen har fått nedan information från Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari.Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Avstängt varmvatten i 17-huset, tisdag 25/1 9-12

P.g.a. reparation av en läcka behöver varmvattnet stängas av i hela 17-huset tisdag 25/1 kl. 9-12. Kallvatten påverkas inte.

Underhållsarbete på bredbandet, måndag 24/1

Just nu, måndag förmiddag, är bredbandet nere i hela fastigheten. Detta beror enligt Tele2:s statussida på ett underhållsarbete som beräknas vara färdigt kl 11. Styrelsen har tyvärr inte haft kännedom om detta i förväg och har därför inte kunnat informera i förväg.

Information från styrelsemötet 22-01-18

 • Om möjligt har vi nästa Öppet Hus i lokalen på Hagagatan 21 så medlemmarna har möjlighet att se den.
 • Tittar på möjliga datum för årsmötet, troligtvis 9 eller 10 maj, men beror på lokal.
 • Övergången till Storholmen ekonomi har i stort fungerat bra, de har varit snabba på att svara på frågor.
 • Vi ser över hur vi faktuerar gym etc då vi nu enkelt kan göra det via avierna.
 • Väntar på besked för kostnad om tillåten parkeringstid utan tillstånd förlängs från 6 min till 10 min.
 • Beslut fattat att golvbrunnar som är tillverkade före 1990 eller på något sätt är felaktiga byts på föreningens bekostnad för att minska risken för vattenskador. Byte av annan orsak står medlemmen för.
 • Förslag på upplägg från projektledaren kring stambytet i källarplanen (som kommer ske etappvis under flertalet år för att minska störningarna).
 • Fortsatt dialog kring fläktarna till garaget då alla inte står i vår fastighet, ännu ej klart om alla fläktar kan sättas igång.
 • Vattenläcka upptäckt vid undercentralen 17-gården. Tätat men behöver svetsas för att lagas ordentligt.
 • Planeringen för renovering av lokalen på Hagagatan 21 fortsätter. Inriktningen är fortsatt att hyra ut den som kontor. Offerter har tagits in för att fixa fläktsystemet.
 • Fortfarande problem med bredbandet för vissa medlemmar. Har eskalerats till Tele2.
 • Arbetet med nya lägenheterna på 15 A fortsätter.
 • Ser över våra rutiner för iLoq, har inte alltid fungerat så bra.
 • Fortsatt process för att ta in anbud för 15-gården.
 • Beslutas kring blommor på 17-gården och torget.
 • Kontakt har tagits kring byte av skärmarna i entréerna, troligtvis testas

Intresserad av vår Brf-styrelse? (påminnelse)

Ett bra sätt att se till att din bostadsrättsinvestering förvaltas väl är att gå med i styrelsen. Där får du bra inblick och du kan påverka på ett klokt sätt.

 • Vill du bidra till en välmående och attraktiv BRF och har erfarenhet / kompetens som du känner skulle vara till stor fördel för vår förening?
 • Uppgiften som ledamot/suppleant i styrelsen  kan då kanske  vara något för dig? Eller känner du någon granne som skulle passa in?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen för att veta mer, anmäla ditt intresse eller tipsa om granne. Du når oss via mejl,  ValberedningR24@gmail.com.

Valberedningen Riddarsporren 24

Batcha Cellick, Gun Lidholm, Henrik Falk, Örjan Olsmats

Ladda mer