Information från styrelsemötet 24-06-24

 • Teststambytet klart i 15C med godkänd slutbesiktning. Återstår stamspolning i fastigheten innan vi börjar de första stegen i planering för framtida stambyte i fastigheten som helhet. Trolig start för stamspolning v 35.
 • Omsättning enligt budget, resultat bättre än budget, väntar på fakturor för teststambytet.
 • Behöver korrigera deklarationen för 2022, Storholmen justerade moms på ett konto inför årsredovisningen (på revisorns inrådan) men rättade aldrig deklarationen.
 • 5 Mkr i likvida medel bundet på placeringskonto tre månader.
 • Efter att åtkomst till vatten i garaget har missbrukats har den möjligheten stängts av.
 • Offerter på städ har tagits in, troligtvis fortsätter vi med företaget vi har idag.
 • Offerter på stamspolning har tagits in, trolig start v 35.
 • Vi fortsätter titta på app som kan passa föreningens behov.
 • Lite ny utrustning till gymmet ska vara på plats innan sommaren.
 • Tre nya grillar är inköpta, två till 15-gården och ytterligare en till 17-gården.
 • Skyltar enligt beslut på stämman ska beställas till torget.
 • Plåttak kommer sättas upp på pergolan på 17-gården under sommaren
 • Växterna runt pergolan kommer ses över
 • Fortsatt planering kring ytterligare leveransboxar på föreningens mark
 • Dialog och planering kring ytan vid garagedörren pågår, där finns just nu en skarp yta som bör åtgärdas.
 • Nästa styrelsemöte 13 augusti.

Information från styrelsemötet 24-05-21

 • Ekonomiskt resultat lite bättre än budget, men väntar också på vissa fakturor som ej kommit in ännu, med de i åtanke är resultatet i linje med budget.
 • Just nu stark kassa i väntan på projekt senare i år, beslutas att låsa en del på placeringskonto till bättre ränta i tre månader.
 • Råttproblemet på 17-gården fortgår, vi kontaktar Anticimex och andra möjliga leverantörer kring detta.
 • Offerter för städ har tagits in då avtalet närmar sig avslut
 • Vi tittar på möjliga ställen att kunna erbjuda plats för fler paketboxar och företag utöver PostNord. Vi ser att det ger genomströmning på området och det uppskattas också av de boende att ha nära till paketleveranser.
 • Arbetas på en personuppgiftspolicy, GDPR och personuppgifter, i samråd med en medlem
 • Tittar på eventuell app och test av den för kommunikation inom föreningen, troligtvis till hösten
 • Planering fortgår inför vårfesten på 15-gården 25 maj
 • Fortsatta problem med oordning i hobbyrummet. Notis har gått ut på bloggen dels kring att man måste skriva upp sig på listan om man lånar hem verktyg, dels att skräp inte får ställas ner där.
 • Boende har skällt ut personal på förskolan inför barnen, ibland för saker som förskolan inte känner till eller är orsaken till, vilket inte är acceptabelt. Information behöver gå ut på bloggen att man inte ska gå på förskolepersonal direkt utan gå via Jasmin i styrelsen.
 • Behöver titta på grindar och handtag till områdena inne på 17-gården. Vi tittar också på växtligheten kring pergolan.
 • Tyvärr sköter sig inte våra boende när det gäller lek i vattenleken på 17-gården och det städas inte efter sig när barnen leker med sand. Beslutas att stänga den på helgerna och låta förskolan fortsätta använda den på vardagarna.
 • Vi kommer dela på kostnaden av skötseln på 15-gården med BRF Haga Alm. Ser också över solcellslamporna som finns där.
 • Beslutas att köpa in fler elgrillar, en till till 17-gården och två till 15-gården, så det finns 2 stycken på varje gård.
 • Eventuellt är det en lägenhet som hyrs ut olovligt i andra hand, vi undersöker vidare. Likaså en lägenhet som hyrts ut länge med tillstånd där vi eventuellt inte förnyar.
 • Nedmontering av inglasad balkong som inte följer reglerna är planerad.
 • Vi hälsar nya medlemmar i 17N välkomna!

 

Extra kontroll av ventilerade golv i 17-huset

Hej allihopa,

Alla i 17-huset har alla lägenheter ventilerade golvsocklar & speciella mattor under golvet som gör att luften i er lägenhet är tjänlig.

För att säkerställa att  detta fungerar korrekt kommer jag under tisdag förmiddag 11e juni gå runt & göra stickprov.

Vill ni att jag kommer förbi hemma hos er så får ni gärna skicka ett sms till mig på 0736849311 med namn & adress.

MVH

Per, er förvaltare

Råttgift på 17-gården

Vi har fått in många anmälningar kring råttor på 17-gården och det har i dagarna ställts ut råttgift utanför 17M.

Platsen där det ställts ut är avskärmad med staket.

Det kommer ställas ut ytterligare gift, enligt uppgift utanför 17L.

Nu finns protokollet från årsstämman tillgängligt

Protokollet från årsstämman är klart och finns tillgängligt HÄR.

Direktlänk: Protokoll_Föreningsstämma_240513

Ladda mer