Tillbaka till Praktisk info

Regler för lägenhetsrenovering

Rätt att renovera under ansvar och med hänsyn till grannar

Du har som bostadsrättshavare stor frihet att renovera din bostadsrätt, men kom ihåg att en del åtgärder kräver styrelsens tillstånd då de kan påverka fastigheten i övrigt eller de installationer som föreningen ansvarar för. Om du renoverar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig om föreningen måste vidta åtgärder för att åtgärda brister och fel i fastigheten.

Ansvarsfördelningen regleras i föreningens stadgar, i § 13. Styrelsens tillstånd krävs vid väsentlig förändring, vilket framgår av § 15. Väsentlig förändring är sådana ändringar som påverkar planlösningen, ventilation, värme, vatten- och avloppsinstallationer och annat som kan påverka övriga delar av fastigheten. Renovering av kök och badrum kräver alltid styrelsens tillstånd. Med annan väsentlig förändring avses också ingrepp i eller förändring av undertrycksventilerade golv inklusive luftventilerade golvlister i de lägenheter där föreningen installerat sådant. Du behöver inte tillstånd för att byta ytskikt, fast inredning (garderober, skåp m.m.) samt vitvaror. Om du är osäker bör du rådgöra med förvaltaren innan du påbörjar arbeten. Kom också ihåg att det utöver styrelsens tillstånd kan krävas bygglov eller bygganmälan, beroende på åtgärden.

Styrelsen har gett förvaltaren uppdraget att granska och godkänna ansökningar om lägenhetsrenovering. För dig som medlem är det viktigt att kunna visa att ändringar som du har genomfört är tillåtna. Därmed finns det en trygghet i att veta att styrelsen genom ett ombud har godkänt ändringarna och att de är dokumenterade.

Övriga krav

Utöver den grundläggande ansvarsfördelningen ställer föreningen krav på att arbeten utförs fackmässigt, vilket bl.a. innebär att behörig elektriker ska utföra elinstallationer, behörig rörmokare (med intyg om Säkervatten) ska utföra vatten- och avloppsinstallationer och att tätskiktsinstallationer i badrum ska utföras av plattsättare med behörighet från Byggkeramikrådet (BKR) eller installatör av våtrumsmatta med behörighet från GVK. Att så sker bör även ligga i ditt intresse.

Föreningen ställer även en mängd detaljkrav, vilka framgår i ansökningsblanketten om renovering, ventilationsreglerna och injusteringsprotokollet nedan. Läs igenom dokumenten även om du inte tror att din renoveringsåtgärd fordrar styrelsens tillstånd.

På Hagagatan 17 finns det undertrycksventilerade golv, vilka medför att särskild hänsyn måste tas. Om du bor på Hagagatan 17 är det därför särskilt viktigt att du läser DENNA information.

Mer information om ventilation finns även här.

Det är också viktigt att du tänker på dina grannar när du renoverar. Om arbeten kommer att pågå i din lägenhet mer än någon enstaka timme måste du med minst ett dygns varsel avisera i din port och portarna till höger och vänster om din port genom att anslå information i uppgången där det tydligt framgår i vilken uppgång och lägenhet arbetet pågår, hur länge det beräknas pågå samt dina kontaktuppgifter. Störande arbeten får endast utföras på helgfria vardagar mellan kl 08 till 17.

Observera att det inte är tillåtet att placera rivningsmaterial/byggavfall i anslutning till huskropparna i säckar, kartonger eller dylikt. Av brandsäkerhetsskäl måste sådant material köras bort direkt.

Att ansöka om styrelsens tillstånd

Om du tror att din renovering till del eller helhet kräver styrelsens tillstånd ska du lämna in en skriftlig ansökan till förvaltaren för godkännande. Arbetsgången är som följande:

1. Du lämnar in en skriftlig ansökan (använd blanketten som är länkad nedan).

2. Förvaltaren granskar din ansökan, normalt inom fjorton dagar, och meddelar om den är godkänd eller avslagen. Eventuellt kan kompletterande handlingar krävas innan godkännande lämnas, under renoveringstiden eller efter att arbetet är färdigt.

3. Arbetet utförs.

4. Vid ändringar i ventilationsinstallationer ska injusteringsprotokoll inlämnas till förvaltaren.

5. Vid behov utför förvaltaren en syn av utförda arbeten.

Dokument och blanketter

1. Ansökan om renovering
2. Injusteringsprotokoll för ventilation
3. Ventilationsregler

Du ansöker om att renovera på blanketten ovan, vilken ska undertecknas och skickas till fastighetsförvaltaren per post eller E-post.

Tips vid bortforsling av skräp och större leveranser vid renovering

Vid renoveringar som sker i lägenheter med balkong ut mot gård eller gata är ett tips att anlita en kranbil för bortforsling av skräp via balkongen om mycket rivs i lägenheten. Det går fort och skonar föreningens trapphus och hissar.

Är det mycket material som ska levereras är det av samma anledning en lika bra idé vid leveransen.

Bortforsling med kranbil

Bortforsling med kranbil