Tillbaka till Tidigare år

2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren Onsdag 2019-04-24 har distribuerats per post. Kallelsen visas här.

Fullmakt att företräda max en medlem på årsstämman: Klicka här

Årsredovisning 2018 Brf Riddarsporren 24 och Revisionsberättelse 2018, Klicka här

Protokoll föreningsstämma 2019: Klicka här

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för 2018 kan du se här.