Tillbaka till Tidigare år

2023

 

Årsredovisning med revisionsberättelse: 785_ÅR_med_RB_2022_230509_R1

Protokoll: Protokoll_Föreningsstämma_2023-05-15

Revisionsberättelse separat: Revisionsberättelse Brf Riddarsporren 24 2022

Kallelse:1 Kallelse stämma 230515

Fullmakt: 2 Fullmakt 2023

Valberedningens förslag: 3 Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Förslag stadgeändringar: 4 Stadgeändring styrelsens förslag

Motion A: 5 Motion A_Radon- och energimätning_edited

Motion B: 6 Motion B_Installation av solceller_edited

Motion C: 7 Motion C_Kapitaltillskott_edited

Motion D: 8 Motion D_Delning av föreningen_edited

Motion E: 9 Motion E_Spackling målning trapphus_edited

Styrelsens förslag:  10 Styrelsens förslag Riddarsporren 24 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 Brf Riddarsporren 24 finns här: 785_ÅR_med_RB_2022_230509_R1