Tillbaka till Övriga regler

Balkonginglasning

Föreningen har ansökt om och fått ett generellt bygglov för inglasning av balkonger.

Till detta har föreningen tecknat ramavtal med Lumon AB för utförande i enlighet med beviljat bygglov (andra leverantörer är också möjliga så länge inglasningen följer vad som står i avtalet mellan Bostadsrättsinnehavare och Bostadsrättsföreningen under punkt 1 nedan, se också längre ned på sidan).

Styrelsen har uppdragit till förvaltaren, Delagott, att godkänna korrekt inlämnade ansökningar/avtal.

Vad krävs?

 1. Avtal ska upprättas mellan Bostadsrättshavare och Bostadsrättsförening Avtal_inglasning_av_balkong_18-03-05.
 2. Bilaga till avtalet ska utgöras av fasadritning med tydligt markerad plats för aktuell balkong.
  A-40.3-008 HUS 17, FASADER MOT GÅRD DEL 2
  A-40.3-007 HUS 17, FASADER MOT GÅRD DEL 1
  A-40.3-005 HUS 15, FASADER MOT GRÅD OCH TORG DEL 2
  A-40.3-006 HUS 15, FASADER MOT GÅRD
  A-40.3-004 HUS 15, FASADER MOT GRÅND OCH TORG DEL 1
  A-40.3-003 HUS 17, FASADER MOT GRÅND OCH TORG
  A-40.3-001 FASAD MOT HAGAGATAN
  A-40.3-002 FASAD MOT FREJGATAN

  Först när avtalet är påskrivet av företrädare från bostadsrättsföreningen, i detta fall förvaltaren, kan bostadsrättshavaren gå vidare med avrop mot ramavtal.
 3. Avrop görs sedan till ramavtalsupphandlad leverantör Lumon AB eller till annan vald leverantör. För frågor om utförande, avrop och pris hänvisas till Lumon AB eller vald leverantör.
 4. Inför genomförande av tak- och fasadprojekt har nedtagning av ett begränsat antal inglasningar varit nödvändigt. De medlemmar som önskar ny inglasning av sin balkong ska göra det i den ordning som framgår under denna flik. För att kunna erhålla ett bidrag för del av kostnaden ska medlemmen till ansökningshandlingarna bifoga underlag som styrker att inglasningen fanns före projektet samt visa när i tiden den uppfördes.

 

Kontaktperson hos Lumon AB är Edward Vershovsky, Tel: 08-408 084 24, Mejl: edward.vershovsky@lumon.com

Avtal med bilaga skickas till fastighetsförvaltaren.

 

Krav på utförande avseende inglasning av balkong

Bostadsrättshavaren ska följa avtalets regler och krav vid inglasning av balkongen. Nedan är de krav Bostadsrättsföreningen särskilt ställer på utförandet.

I. Inglasning ska utföras med infällbara ramlösa glas utan vertikala aluminiumramar.

II. Angränsar balkongen med en mellanliggande skärmvägg till annan balkong är den
Bostadsrättshavare som genomför inglasningen sist skyldig att montera brandskyddsglas mot
intilliggande balkong så att brandklass E30 uppnås.

III. Eventuellt solskydd ska vara integrerat i inglasningen. Solskyddet ska vara en
plisségardin men färgen grå, ogenomskinlig eller genomskinlig.

IV. Bostadsrättshavare upphandlar själv sin inglasning enligt föreningens regler om inglasning, detta
avtal.