Tillbaka till Övriga regler

Balkonginglasning

Föreningen har ansökt om och fått ett generellt bygglov för inglasning av balkonger.

Till detta har förenignen tecknat ramavtal med Lumon AB för utförande i enlighet med beviljat bygglov.

Styrelsen har uppdragit till förvaltaren, Storholmen, att godkänna korrekt inlämnade ansökningar/avtal.

Vad krävs?

 1. Avtal ska upprättas mellan Bostadsrättshavare och Bostadsrättsförening Avtal_inglasning_av_balkong_18-03-05.
 2. Bilaga till avtalet ska utgöras av fasadritning med tydligt markerad plats för aktuell balkong.
  A-40.3-008 HUS 17, FASADER MOT GÅRD DEL 2
  A-40.3-007 HUS 17, FASADER MOT GÅRD DEL 1
  A-40.3-005 HUS 15, FASADER MOT GRÅD OCH TORG DEL 2
  A-40.3-006 HUS 15, FASADER MOT GÅRD
  A-40.3-004 HUS 15, FASADER MOT GRÅND OCH TORG DEL 1
  A-40.3-003 HUS 17, FASADER MOT GRÅND OCH TORG
  A-40.3-001 FASAD MOT HAGAGATAN
  A-40.3-002 FASAD MOT FREJGATAN

  Först när avtalet är påskrivet av företrädare från bostadsrättsföreningen, i detta fall förvaltaren, kan bostadsrättshavaren gå vidare med avrop mot ramavtal.
 3. Avrop görs sedan till ramavtalsupphandlad leverantör Lumon AB. För frågor om utförande, avrop och pris hänvisas till Lumon AB
 4. Inför genomförande av tak- och fasadprojekt har nedtagning av ett begränsat antal inglasningar varit nödvändigt. De medlemmar som önskar ny inglasning av sin balkong ska göra det i den ordning som framgår under denna flik. För att kunna erhålla ett bidrag för del av kostnaden ska medlemmen till ansökningshandlingarna bifoga underlag som styrker att inglasningen fanns före projektet samt visa när i tiden den uppfördes.

 

Kontaktperson hos Lumon AB är Rickard Bjursell. Tel; 08-408 084 26, mejl; rickard.bjursell@lumon.se

Avtal med bilaga skickas till fastighetsförvaltaren.