Tillbaka till Övriga regler

Markisregler

Innan du får genomföra montage av markis på balkong ska ett avtal vara tecknat mellan dig och bostadsrättsföreningen.
Detta omfattar alla markiser (dock med undantag av den typ av markis som går att montera på balkong med tak utan att göra ingrepp i fasad), all information framgår i framtagen skrivelse enligt nedan där du även finner det avtal du ska fylla i och skicka till föreningens förvaltare i två exemplar.

Regler markiser, 2017-06-15