Tillbaka till Blanketter

Ansökan lägenhetsbyte hyresrätt

Ansökan skickas till föreningens postadress för vidare behandling vid nästkommande styrelsemöte. Föreningen följer de lagregler som återfinns i Hyreslagen.

Klicka här för att ladda upp mall för hur en ansökan om byte av hyreslägenhet skall vara utformad Ansökan om byte av hyreslägenhet