Aktuella projekt

Planerade projekt

På den här sidan listar vi de projekt vi budgeterar och planerar för, baserat på underhållsplan, uppkomna behov och önskemål från boende. Projektlistan uppdateras löpande och projekt kan komma att förändras, flyttas i tid eller ställas in av olika orsaker. Estimat för de flesta av innevarande års projekt kan hittas i Årsredovisningen under rubriken ”Händelser …

Teststambyte

Parallellt med stambytet av avloppsrören i blindkällaren kommer föreningen genomföra ett teststambyte  i en slits/schakt på ena sidans lägenheter i trapphuset på Hagagatan 17M. Mer info kring bakgrunden finns i detta blogginlägg. Renoveringen kommer att hålla på under 5–6 veckor, varav 1-2 veckor i början kommer att vara extra stökiga, smutsiga och högljudda pga bilning, …

Avslutade projekt