Stämma och årsredovisning

Extrastämman 18 augusti – inkl frågor och svar

Protokollet: Protokoll_extrastämma_210818 Kallelse och underlag Om du inte fått underlaget i din brevlåda, kontakta styrelsen så ser vi till att du får det! De gick ut per post tillsammans med kallelse, proposition och fullmakt till alla medlemmar via Simpleko och kom fram i juli. Kallelse till extra föreningsstämma 210818 Fullmakt extra föreningsstämma 210818   Styrelsen …

2021

Stämman 2021 var digital med möjlighet att poströsta, och dokumenten som distribuerades speglade det. Nedan är de dokument vi brukar lägga upp på hemsidan, inklusive protokollet från stämman: Kallelse hittar ni HÄR. Årsredovisningen för 2020 hittar ni HÄR Revisionsberättelse HÄR Fullmakt för digital stämma HÄR. Protokollet från stämman HÄR. ——————————————————–

Tidigare år