Stämma och årsredovisning

2024

Protokoll: Protokoll_Föreningsstämma_240513 Årsredovisning: Årsredovisning 2023 Brf Riddarsporren 24 Kallelse: Kallelse stämma 240513 Fullmakt: Fullmakt 2024 Förslag stadgeändringar: Bilaga1_Stadgeändring styrelsens förslag Valberedningens förslag: Valberedningens förslag till årsmötet 2024 Motion A – Postboxar: Motion A – Postboxar Motion B – Skyltar torget: Motion B – Skyltar torget Motion C – Garaget: Motion C – Garaget Styrelsens förslag: Styrelsens förslag Riddarsporren 24 2024 Revisionsberättelse:  Revisionsberättelse Bostadsrättsföreningen Riddarsporren …

Tidigare år