Tillbaka till Kontakt

Styrelsen

Vänd dig till vår förvaltare för förvaltningsfrågor och till felanmälan för att anmäla fel och störningar.

Är du mäklare och ska sälja en lägenhet i vår förening? Vi har sammanställt svar på vanliga frågor i ett dokument.

Styrelsen består av:

Bengt-Olow Stroem, Ordförande, 17E

Helena Vilcans, Vice Ordförande samt ekonomi- och finansansvarig, 15D

Aira Nyman, Kassör, 17A

Mats Sigge, Ledamot, 15C

Richard Trojmar, Ledamot, 17B

Thor Abrahamsson, Ledamot, 15C

Cristina Gavell, Suppleant, 17E

Jasmin Ericsson, Suppleant, 17D

Skicka gärna idéer och kommentarer till oss via e-post: styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Meddelanden kan även lämnas i föreningens brevlåda vid Föreningslokalen Hagagatan 17D.

Om du måste kontakta ordföranden kan han nås på 0730-93 36 75 i föreningsfrågor. Notera dock att du i första hand ska vända dig till förvaltare/felanmälan med de flesta ärenden, och i andra hand till styrelsen via styrelsemailen. Notera också att detta är ett specifikt telefonnummer för ordföranderollen. Vänligen respektera detta och kontakta inte ordföranden via något annat telefonnummer.

Postadressen till föreningen är:

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24,

Hagagatan 17 D

113 47 Stockholm