Tillbaka till Praktisk info

Blanketter

Andrahandsuthyrning

Ansökan om droppskydd ovanför balkong

Information och regler om droppskydd för balkong – monterade i underkant på ovanförliggande balkong finns på webben, Droppskydd / kepsar balkonger – Rutiner & regler. Du ansöker om att få montera droppskydd ovanför balkongen genom att skicka in denna blankett till föreningens fastighetsförvaltare.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skickas in till föreningens postadress för skriftligt godkännande efter styrelsebeslut. Klicka här för att ladda hem ansökan om medlemskap i Brf Riddarsporren 24 Ansökan medlemskap brf (pdf) eller Ansökan medlemskap brf (word-doc)

Gåvobrev bostadsrätt

Klicka här för att ladda upp blankett avseende Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån i pdf format: Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån (pdf) alternativt i word format: Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån (word-doc) Klicka här för att ladda upp blankett avseende Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande av lån i pdf format: Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande …

Ansökan lägenhetsbyte hyresrätt

Ansökan skickas till föreningens postadress för vidare behandling vid nästkommande styrelsemöte. Föreningen följer de lagregler som återfinns i Hyreslagen. Klicka här för att ladda upp mall för hur en ansökan om byte av hyreslägenhet skall vara utformad Ansökan om byte av hyreslägenhet

Injusteringsprotokoll ventilation

Efter ingrepp i ventilationen, t ex renovering eller utbyte av utrustning, skall blanketten nedan fyllas i av behörig ventilationsfirma och skickas till föreningens förvaltare. Injusteringsprotokoll ventilation.

Utträde ur hyresgästföreningen

Om du köpt din hyreslägenhet/ombildat din hyresrätt till bostadsrätt och önskar utträda ur Hyresgästföreningen anmäler du utträdet till Hyresgästföreningen.

Renovering av lägenhet

Ansökan om renovering För övergripande information om renovering, se vår informationssida. Om du bor på Hagagatan 17 är det därutöver viktigt att du också läser denna information om undertrycksventilerade golv innan du planerar din renovering. Du ansöker om att få renovera din lägenhet genom att skicka in denna blankett till föreningens fastighetsförvaltare.