Tillbaka till Praktisk info

Bokning av tvättstuga, gym och bastu

Instruktion för tvättstugebokning via tavlan i entrén eller utanför tvättstugan, klicka här: Instruktion tvättstugebokning. Samma bokningssystem används även för gymmet och bastun. Notera att man behöver vara medlem i Gymmets vänner eller Basturelaxens vänner för att kunna boka.  Se den separata infosidan om gymmet respektive sidan för bastun för att bli medlem.

För bokning via hemsidan, klicka här:

Till webbokningen

För att logga in via hemsidan anger du Användarnamnet, som består av 4 siffror, varav de sista siffrorna är ditt 2- eller 3-siffriga lägenhetsnummer.

  • Om ditt lägenhetsnummer består av 2 siffror skriver du 10 följt av det 2-siffriga lägenhetsnumret.
  • Om ditt lägenhetsnummer består av 3 siffror skriver du 1 följt av det 3-siffriga lägenhetsnumret.:

Lösenordet är samma fyra siffror följt av en extra nolla på slutet.

Det går att byta lösenord om man vill.

Exempel: lägenhetsnummer 106 har användarnamn 1106 och lösenordet 11060.

Exempel: lägenhetsnummer 35 har användarnamn 1035 och lösenordet 10350.

Aptus Home-appen

Det går även att installera en app (iPhone och Android) som heter Aptus Home. Via denna app kan man enklare boka och avboka tider i tvättstuga, gym och bastu. Vid inloggning i appen används samma användarnamn och lösenord som i webbokningen. Man behöver också ange webbadressen https://aptus.sakerhetsintegrering.se/riddarsporren/aptusportal i ett tredje fält.