Tillbaka till Praktisk info

Övriga regler

Under denna flik hittar du föreningens Ordningsregler och andra regler som tagits fram.

Bestämmelser som gäller för boende i föreningen och för hur föreningen drivs finns också i Stadgarna, som du finner under fliken ”För medlemmar”, samt i Bostadsrättslagen och Hyreslagen som du kan hitta på Internet.

Det är varje boendes skyldighet att ta del av och följa dessa regler och bestämmelser.

Balkonginglasning

Föreningen har ansökt om och fått ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Till detta har föreningen tecknat ramavtal med Lumon AB för utförande i enlighet med beviljat bygglov (andra leverantörer är också möjliga så länge inglasningen följer vad som står i avtalet mellan Bostadsrättsinnehavare och Bostadsrättsföreningen under punkt 1 nedan, se också längre ned …

Droppskydd / kepsar balkonger – Rutiner & regler

Föreningen har beslutat att medlemmar har möjlighet att på egen bekostnad sätta upp droppskydd/kepsar ovanför sina balkonger. Detta för att bl.a. undvika att vatten kommer in på balkongen vid regnväder. Räkna med ett pris på ca 10 000kr. Krav för godkännande är att droppskyddet monteras professionellt och att det monterade droppskyddet ser ut som de befintliga …

Markisregler

Innan du får genomföra montage av markis på balkong ska ett avtal vara tecknat mellan dig och bostadsrättsföreningen. Detta omfattar alla markiser (dock med undantag av den typ av markis som går att montera på balkong med tak utan att göra ingrepp i fasad), all information framgår i framtagen skrivelse enligt nedan där du även …

Ventilationsregler

Ventilationen i bostadsrättsföreningens byggnader är kopplad till fläktar som sitter på taket. Luft sugs ut genom ventiler i köket, badrummet och under golvet på de lägenheter och lokaler som finns i 17-huset. För att luftflödet skall fungera korrekt behöver ventilerna som är belägna i lägenhetsfönstrens överkant vara öppna för att det ska bli inflöde av luft. …

Regler för Paraboler

Här följer vilka regler som gäller för paraboler inom Brf Riddarsporren 24. Ansvar En parabolantenns som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Ansvaret för felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, dvs. bostadsrättsföreningen, detta oavsett vem som monterat parabolerna. Detta innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller …

Skötsel- och bruksanvisning för fönster

Skötsel- och Bruksanvisning av Fönster och Fönsterdörrar (PDF-format). Skötsel- och Bruksanvisning av Pannordic Fönster (PDF-format).

Skötsel avlopp i lägenhet

Stamspolning i lägenheterna är genomförd under maj 2018. Från 2018-05-25 löper en garanti på arbetet under 2 år för stopp i lägenheter som spolades. Undantag är om stoppet beror på felaktig användning eller underlåtenhet att rengöra golvbrunn och vattenlås i nödvändig omfattning. Här finns instruktioner från Röranalys, som gjort stamspolningen 2018, med vad man ska …