Tillbaka till Övriga regler

Ventilationsregler

Ventilationen i bostadsrättsföreningens byggnader är kopplad till fläktar som sitter på taket. Luft sugs ut genom ventiler i köket, badrummet och under golvet på de lägenheter och lokaler som finns i 17-huset. För att luftflödet skall fungera korrekt behöver ventilerna som är belägna i lägenhetsfönstrens överkant vara öppna för att det ska bli inflöde av luft. Om inflödet eller utflödet av luft inte är rätt påverkas funktionen i flera lägenheter, vilket kan leda till dålig lukt och i värsta fall till fukt och fuktskador.

Man får därför inte ändra eller täppa till frånluftventilerna (i kök, badrum/toaletter, golvsocklar i 17-huset) så att utflödet av luft ändras eller hindras eller stänga fönsterventilerna.

Bostadsrättsföreningen (genom styrelsen eller förvaltaren) har rätt att kräva rättelse om det finns ventilationslösningar som installerats i strid mot föreningens regler. Kostnaden för sådan åtgärd betalas av bostadsrättshavaren.

Föreningen har tagit fram detaljerade regler för fastighetens ventilationssystem, dessa kan laddas hem genom att klicka här: Regler och villkor för ombyggnad eller ändring av ventilation.

De bostadsrättshavare som utfört arbeten med lägenhetens ventilation såsom exempelvis utbyte eller flytt av spiskåpan, utbyte av frånluftsdon i badrum/toalett eller omdragning av ventilationskanaler måste efter åtgärd inkomma med ett särskilt injusteringsprotokoll till fastighetsförvaltaren. Injustering skall göras av fackman, som också fyller i protokollet. Mall för injusteringsprotokoll kan du få från fastighetsförvaltaren.

Du måste alltid använda behörig fackman när du utför arbeten som berör ventilationen.

Notera att det är absolut förbjudet att installera motorfläkt till fastighetens ventilationskanaler. Kontrollera med fastighetsförvaltaren om du köper ny spiskåpa eller kolfilterfläkt.

Regler och villkor för ombyggnad eller ändring av ventilation

Regler för ändringar som påverkar ventilationen i lägenheterna har till syfte att: Säkerställa funktionen i ventilationssystemet så att grannarnas ventilation inte påverkas. Säkerställa att regler om brandskydd efterlevs och att inte rensningsmöjlighet i ventilationskanaler försämras. Observera att det för kanaler till spiskåpor, så kallade imkanaler, finns ett omfattande regelverk. Säkerställa att luftflöden inte ökas. Ökat …