Tillbaka till Om föreningen

Fastighetsgränser Riddarsporren 24

Klicka på länken nedan för att studera vår fastighet från ovan, all den rödmarkerade arean ingår i fastigheten Stockholm Riddarsporren 24. Den markyta som utgör torget med tillfartsvägar från Frejgatan och Surbrunnsgatan skall för all framtid hållas öppen och tillgänglig för allmänheten (fotgängare). Fastighetsgränser Riddarsporren 24