Tillbaka till Praktisk info

Bilparkering

Garaget tillhör föreningen men är uthyrt till Stockholm Parkering (www.stockholmparkering.se). Parkeringsbolaget har upprättat en särskild kö för boende till lediga platser vilket i praktiken ger förtur till lediga platser framför dem som inte bor i vår fastighet. Förturen gäller de personer som bor permanent i föreningens fastighet och är mantalsskrivna på Hagagatan 15 A-G eller 17 A-N.

Föreningen har tomträtten till det mesta av marken kring vår fastighet (se Fastighetsgränser Riddarsporren 24), med andra ord är detta sk.  tomtmark. På och runt torget med tillfartsvägar råder Parkering Förbjuden för samtliga fordon, Avarnsecurity ansvarar enligt gällande avtal för parkeringsbevakning på detta område och bötfäller överträdelser; utan tillstånd får man stå 11 minuter för i- och urlastning.

På tomtmark gäller inte samma regler för handikapptillstånd som för gatumark, i första hand hänvisar vi bilar med handikapptillstånd att parkera på gatumark där särskilda platser finns markerade och skyltade för ändamålet.

Alternativet till garageparkering är gatuparkering, de som är skrivna på sin hemadress i föreningen har rätt att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd, detta tillhandahålls av kommunen (www.stockholm.se).