Tillbaka till Porttelefonen och portnycklar

Aptus Home-appen

Det går att installera en app (iPhone och Android) som heter Aptus Home. Via denna app kan man enkelt boka och avboka tider i tvättstuga, gym och bastu.

Man kan också få åtkomst att kunna öppna portar och grindar direkt från appen. Det är då enkelt att öppna våra portar mot torget som idag inte har porttelefon. En förutsättning är dock att man först byter lösenord och inte använder det standardlösenord som bygger på lägenhetsnummer. För att få åtkomst att öppna dörrar och grindar, byt först lösenord, och kontakta sedan Delagott.

Byta lösenord

För att byta lösenord loggar man in i den vanliga webbokningen (grön knapp nedan) med användarnamn och nuvarande lösenord. Väl inloggad väljer man ”Inställningar” till vänster och sedan ”Lösenord”. Det går även att ange en mailadress som senare kan användas för att återställa lösenordet.

Användarnamn är ditt lägenhetsnummer + 1000. Har du lägenhetsnummer 29 fyller du alltså i 1029. OBS! Lägenhetsnumret som används är inte folkbokföringens nummer (baserat på våning) utan föreningens interna numrering. Om du är osäker på ditt lägenhetsnummer kan du kontakta Delagott och fråga alternativt kolla i listan här.

Om du inte kan ditt lösenord är det troligen samma fyra siffror plus en extra nolla (i exemplet alltså 10290). Om det inte fungerar kan du kontakta Delagott för att få hjälp att återställa det. 

Till webbokningen

Installation av appen

  1. Ladda ner appen från App Store eller Google Play Store
  2. Öppna appen
  3. Fyll i ditt lägenhetsnummer + 1000 i fält 1 (se bilden). Har du lägenhetsnummer 29 fyller du alltså i 1029. OBS! Detta är inte lägenhetsnumret enligt folkbokföringen (baserat på våning) utan föreningens interna nummer. Om du är osäker på ditt lägenhetsnummer kan du kontakta Delagottoch fråga.
  4. Fyll i ditt lösenord i fält 2 (se bilden)
  5. Fyll i https://aptus.sakerhetsintegrering.se/riddarsporren/aptusportal i fält 3 (se bilden). Detta är adressen till vårt webbokningssystem.
  6. Tryck på ”Logga in”

Logga in i Aptus Home-appen