Tillbaka till Tidigare år

2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren 24 2018-04-26: Kallelse till Ordinarie stämma 2018 i PDF.

Årsredovisning 2017 Brf Riddarsporren 24 och Revisionsberättelse 2017, Klicka här

Protokoll föreningsstämma 2018, Protokoll från stämma 2018 

 

Extrastämman 18 augusti – inkl frågor och svar

Protokollet: Protokoll_extrastämma_210818 Kallelse och underlag Om du inte fått underlaget i din brevlåda, kontakta styrelsen så ser vi till att du får det! De gick ut per post tillsammans med kallelse, proposition och fullmakt till alla medlemmar via Simpleko och kom fram i juli. Kallelse till extra föreningsstämma 210818 Fullmakt extra föreningsstämma 210818   Styrelsen …

Årsredovisning 2017

Årsredovisning för 2017 kan du se här.