Tillbaka till Aktuella projekt

Renovering av gårdar och torg

Det pågår just nu ett projekt som avser att rusta upp våra gårdar och även torget. Mer info läggs upp löpande; det finns referensgrupp för 15-gården och också en trivselgrupp för framförallt 17-gården, maila styrelsen om ni vill vara med om ni inte redan är det.

Vi tillåter på prov grillning med elgrill på våra gårdar och torget, vilket kommer utvärderas löpande.

Våra erfarenheter från renoveringen av 17-gården kan man läsa om här!

15-gården

Äldre info hittar man här, flyttat till separat sida för att man enkelt ska se vad senaste informationen är.

Om man vill vara med i gruppen som arbetar med gården kan man maila styrelsen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Det finns flera orsaker till att 15-gården behöver upprustas:

 • Möjlighet att sköta drift utifrån underhållsplan och upprustade gårdar.
 • En långsiktig lösning för att hindra att dagvattenbrunnen sätts igen
 • Bortfräsandet av almstubben som kommer ge ett stort avtryck (det är ca 8 ton flis i den), dock risk för ytterligare skadedjur om vi inte gör det.
 • Byte av de pålar/rundlar som idag utgör sarg på sandlåda och lekplats då många är murkna
 • Det faktum att om/när vi börjar ändra i något är vi tvungna att titta på att allt uppfyller de regler på bland annat tillgänglighet som gäller 2022.
Intressegruppen gick tidigt våren 2020 ut med en enkät till de boende i 15-huset och sammanställde den i dokumentet länkat här:15-gården – sammanställning enkät. Dokumentet ger en väldigt bra sammanställning av olika önskemål boende runt gården har och hur olika man värderar vissa saker.

Plan enligt 22-03-27

 • Powerpoint med info HÄR
 • Vi räknar inte med att ändra i designen av gården
 • Flytt av sopsugen som idag sitter på kortväggen vid 15 A, istället blir det en fristående sopsug vid kanten av avsatsen i trappan. Detta kommer resultera i att hela den slänten behöver grävas ut och de buskar som är där idag kommer ersättas (vilket ändå planerades för).
 • Ta bort stubben och trädäck. Om möjligt göra en skiva att göra ett bord av.
 • Återställa marken/montera markplattor (planen är att använda de markplattor vi sparat från andra arbeten)
 • Flyttbar sittgrupp där stubben/trädäck finns idag
 • Ta bort allt nätstaket. Om möjligt också i rundeln och ersätta med lite högre trästaket än vi har idag (med spjälorna på insidan av nuvarande eventuellt), pålarna vid rundeln får också vara kvar just nu, trots att de är i dåligt skick.
 • Ta bort de pollare/skubbstubbar som finns runt sand-ytan och sandlådan, hur de är fästa i marken återstår att se. Ersätta kanten mot plattorna med liggande sarg/stockar. Följa rundade formerna som finns idag om möligt.
 • Ny sandlåda/planering för sandlåda med sarg (för att minska mängden sand som kommer utanför), rundade former om möjligt
 • Anläggning av tre nya trädgropar vid/ner mot rundeln för plantering av träd
 • Räknar med att behålla sanden vid lekplatsen
 • vi ska jobba på att få mer färg på gården året om, dvs fler perenner etc.
 • Behålla de fasta bänkar och bord som finns
 • Fixa någon slags kant ner vid rundeln mot brunnen, för att stoppa sand från att rinna ner
 • Finns taggbuskar uppe vid räcket som bör kommer tas bort (bytas ut)
 • Planeras för att förtäta och förbättra växtligheten på olika platser på gården.

 

Torget

Torgetprojektet är nu klart! Mer information om hur vissa saker fungerar hittas i det här inlägget: http://riddaren24.se/?p=5413

 

17-gården

Renoveringen av 17-gården är klar! Trivselgrupp finns, maila styrelsen om du vill vara med styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Vi har skrivit ihop våra erfarenheter från renoveringen, ni hittar dem här.

 

Erfarenheter från 17-gårdsrenoveringen

Renovering av 17-gården – Hur gick det till egentligen? (eller Hur en budget går från 800,000 kr till ”kanske 7-8 miljoner om vi har otur” till strax under 4,9 miljoner kr) Bakgrund Det fanns länge önskemål om att uppdatera gårdarna då väldigt lite gjorts sedan husen byggdes för nästan 40 år sedan, tidigare styrelser valde …

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida. Uppdatering 21-12-10 Ta bort stubben och trädäck (flera åsikter har kommit om att det kan vara svårt att få en eventuell skiva av stubben att hålla som bord, så vi får se om det blir …