Tillbaka till Avslutade projekt

Renovering av gårdar och torg

Det pågår just nu ett projekt som avser att rusta upp våra gårdar och även torget. Mer info läggs upp löpande; det finns referensgrupp för 15-gården och också en trivselgrupp för framförallt 17-gården, maila styrelsen om ni vill vara med om ni inte redan är det.

Vi tillåter på prov grillning med elgrill på våra gårdar och torget, vilket kommer utvärderas löpande.

Våra erfarenheter från renoveringen av 17-gården kan man läsa om här!

15-gården

Äldre info hittar man här, flyttat till separat sida för att man enkelt ska se vad senaste informationen är.

Plan enligt 22-05-29

  • Staketet i rundeln har bytts ut, 1 meter runt om förutom ner mot BRF Haga Alm där den byggts 2 m hög för att sedan kapas i lämplig höjd. Planen är att staketet kommer få en horisontell bräda på ovansidan för att skydda träet. Öppningen blir där den var tidigare, vill vi är det senare också enkelt att kapa staketet så man kan få en öppning mot lekplatsen.
  • Planeras för ny leksak, Rope Pyramid, upp mot bänkarna/15 C. ”Öppningen” mot klätterställningen.
  • Bänkarna och bordet vid lekytan kommer målas i dova färger.
  • Vi väntar fortfarande på detaljerat förslag kring grönskan på gården, finns ett grovestimat sedan tidigare. Slänten nedanför 15 A där det grävts för sopsugen kommer återställas.
  • En ny liten uteplats mellan lekytan och gången ner mot Haga Alm, troligtvis placeras en soffa där.
  • Finns planer på att köpa in ett lekakskök, i ”vanlig kvalitet” till att börja med som vi räknar med håller några år. Vi kan sedan se om den används mycket, var på gården den används och om det senare är värt att installera en i ”lekplatskvalitet” alternativt om något annat önskas.
  • Det kommer bli en relativt stor stenyta där almen tidigare stod. Troligvis köper vi till en början in någon slags sittgrupp där nära de nya träden det planeras för, men väntar med att möblera resten av ytan tills vi ser mer hur den används och vad man önskar ha där baserat på det.
  • Vi tittar också på sittgrupp/sköna stolar+bord till den runda uteplatsen nedanför 15 G.

 

Torget

Torgetprojektet är nu klart! Mer information om hur vissa saker fungerar hittas i det här inlägget: http://riddaren24.se/?p=5413

 

17-gården

Renoveringen av 17-gården är klar! Trivselgrupp finns, maila styrelsen om du vill vara med styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Vi har skrivit ihop våra erfarenheter från renoveringen, ni hittar dem här.

 

Erfarenheter från 17-gårdsrenoveringen

Renovering av 17-gården – Hur gick det till egentligen? (eller Hur en budget går från 800,000 kr till ”kanske 7-8 miljoner om vi har otur” till strax under 4,9 miljoner kr) Bakgrund Det fanns länge önskemål om att uppdatera gårdarna då väldigt lite gjorts sedan husen byggdes för nästan 40 år sedan, tidigare styrelser valde …

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida. Det finns flera orsaker till att 15-gården behöver upprustas: Möjlighet att sköta drift utifrån underhållsplan och upprustade gårdar. En långsiktig lösning för att hindra att dagvattenbrunnen sätts igen Bortfräsandet av almstubben som kommer ge ett …