Tillbaka till Aktuella projekt

Renovering av gårdar och torg

Det pågår just nu ett projekt som avser att rusta upp våra gårdar och även torget. Mer info läggs upp löpande; det finns referensgrupp för 15-gården och också en trivselgrupp för framförallt 17-gården, maila styrelsen om ni vill vara med om ni inte redan är det.

Vi tillåter på prov grillning med elgrill på våra gårdar och torget, vilket kommer utvärderas löpande.

Våra erfarenheter från renoveringen av 17-gården kan man läsa om här!

15-gården

Äldre info hittar man här, flyttat till separat sida för att man enkelt ska se vad senaste informationen är.

Om man vill vara med i gruppen som arbetar med gården kan man maila styrelsen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Det finns flera orsaker till att 15-gården behöver upprustas:

 • Möjlighet att sköta drift utifrån underhållsplan och upprustade gårdar.
 • En långsiktig lösning för att hindra att dagvattenbrunnen sätts igen
 • Bortfräsandet av almstubben som kommer ge ett stort avtryck (det är ca 8 ton flis i den), dock risk för ytterligare skadedjur om vi inte gör det.
 • Byte av de pålar/rundlar som idag utgör sarg på sandlåda och lekplats då många är murkna
 • Det faktum att om/när vi börjar ändra i något är vi tvungna att titta på att allt uppfyller de regler på bland annat tillgänglighet som gäller 2021. Vi vet därför inte ännu om den lilla klätterställninge kommer kunna vara kvar, uppfyller den reglerna så är tanken just nu att den är kvar. Detsamma gäller de möbler som finns.
Intressegruppen gick tidigt våren 2020 ut med en enkät till de boende i 15-huset och sammanställde den i dokumentet länkat här:15-gården – sammanställning enkät. Dokumentet ger en väldigt bra sammanställning av olika önskemål boende runt gården har och hur olika man värderar vissa saker.

Uppdatering 21-09-17

Senaste anteckningarna:

 • Vi tar in offerter nu för olika delar, så vi vet vad vi väljer mellan och får mer detaljerad kostnad för olika saker
 • Vi räknar inte med att ändra i designen av gården
 • vi ska jobba på att få mer färg på gården året om, dvs fler perenner etc.
 • Räknar med att behålla sanden vid lekplatsen
 • Uppe runt lekplats och sandlåda tar vi bort alla murkna träfundament/pålar och sätter dit en ny sandlåda med ordentlig sarg (för att minska mängden sand som kommer utanför)
 • Vi tar bort almstubben med rötter och trädäcket runt den (vi har fått rekommendation om det från mer än ett håll och vi kan inte riskera att det blir ett tillhåll för råttor) och kan lägga dit av gatstenen,
 • Göra bordsskivor av en del av stubben och ställa dit de borden och flyttbara soffor vid den plats almen stod på
 • Tar bort nätstaketet, förutom halvcirkeln vid rundeln som får vara kvar. Pålarna vid rundeln får också vara kvar just nu, trots att de är i dåligt skick.
 • Behålla de fasta bänkar och bord som finns, om de är i tillräckligt bra skick (i så fall rusta upp träet)
 • Fixa någon slags kant ner vid rundeln mot brunnen, för att stoppa sand från att rinna ner
 • Vi kommer behöva asfaltera och bör ta in kostnadsförslag, behöver sedan samarbeta med BRF Almen så att deras ytor asfalteras samtidigt. Kommer ta en del tid och vi bör inte räkna med att det händer någon gång snart. (De är medvetna om att råttor finns och trivs under deras altaner.)
 • Finns taggbuskar uppe vid räcket som bör tas bort (bytas ut)
 • Ta in förslag från Två Smålänningar på kostnad för att täta till planteringarna där det är glest idag
 • Ta in förslag på nya växter vid rabatten och hörnet vid 15 F (enligt Två Smålännningar är rabatten råttangripen)
 • Ta in offert kring att dra om elen, den ser vid vissa lampstolpar ut som att den behöver bytas
 • Utöka ytan för cykelställ vid 15 D och 15 C så de får skydd av balkongerna ovanför, ta bort räcket där
 • Öppna upp toaletten som finns vid 15 C, eventuellt också använda det förråd som finns där till förvaring av mål och annat om man köper in det.
Saker som diskuterats tidigare, där beslut inte är taget ännu:
 • Någon slags gång på höger sida av pilen från oss sett, ner till uteplatsen. Lika självklart som det är för vissa att den uteplatsen ser ut att tillhöra BRF Almen, lika självklart är det för andra att det är vår uteplats. (för de som inte vet så är hela gården fram till ca 3 meter ut från andra föreningen vår, de har i stort sett fram till kanten av sina terrasser och lite till).
 • Eluttag på lyktstolparna för att möjliggöra elgrillning. Önskemål har förts fram från boende vid 15 G att inte tillåta grillning vid den ”runda” uteplats som finns nedanför dem, då de tycker det är för smalt där och mycket os skulle komma in deras lägenheter.
 •  Förslag har kommit upp på att ha en liten dunge med träd där almen tidigare stått, andra tycker om gården utan träd där och tycker det blivit mycket ljusare nu, värt att fundera på om vi ska göra en enkät om detta. (Lika höga träd som almen får man inte ha längre, kan ju vara bra att veta.)
 • Flyttbara möbler snarare än fasta möbler!
 • I och med att vi bygger om vid 15 A planerar vi ju att flytta sopnedkastet vid gaveln där. Vi har fått godkänt av samfälligheten som äger sopsugen och BRF Almen, som använder det sopnedkastet, har ställt sig positiva till att sopnedkastet flyttas till andra sidan gången (blir i så fall en liknande pelare som 15G).
 • I och med att Stockholms stad inte längre har förskola i 15-huset är det föreningens barn vi ska ha åtanke i första hand. Vi hade lite andra infallsvinklar när gården/lekytan skulle vara vettig för en 15-20 barn som skulle kunna äta mellanmål ute samtidigt.

 

Torget

Torgetprojektet är nu klart! Mer information om hur vissa saker fungerar hittas i det här inlägget: http://riddaren24.se/?p=5413

 

17-gården

Renoveringen av 17-gården är klar! Trivselgrupp finns, maila styrelsen om du vill vara med styrelsen.riddarsporren24@gmail.com 

Vi har skrivit ihop våra erfarenheter från renoveringen, ni hittar dem här.

 

Erfarenheter från 17-gårdsrenoveringen

Renovering av 17-gården – Hur gick det till egentligen? (eller Hur en budget går från 800,000 kr till ”kanske 7-8 miljoner om vi har otur” till strax under 4,9 miljoner kr) Bakgrund Det fanns länge önskemål om att uppdatera gårdarna då väldigt lite gjorts sedan husen byggdes för nästan 40 år sedan, tidigare styrelser valde …

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida. Uppdatering 210117: Efter att ha fått in en del feedback sedan senaste uppdateringen och gått runt på gården 16 januari är nedanstående just nu senaste feedback till arktiekten. Finns också som pdf här. Kom gärna …