Tillbaka till Aktuella projekt

Renovering av gårdar och torg

Det pågår just nu ett projekt som avser att rusta upp våra gårdar och även torget. Mer info läggs upp löpande; det finns referensgrupp för 15-gården och också en trivselgrupp för framförallt 17-gården, maila styrelsen om ni vill vara med om ni inte redan är det.

Vi tillåter på prov grillning med elgrill på våra gårdar och torget, vilket kommer utvärderas löpande.

Våra erfarenheter från renoveringen av 17-gården kan man läsa om här!

15-gården

Äldre info hittar man här, flyttat till separat sida för att man enkelt ska se vad senaste informationen är.

Det finns flera orsaker till att 15-gården behöver upprustas:

  • Möjlighet att sköta drift utifrån underhållsplan och upprustade gårdar.
  • En långsiktig lösning för att hindra att dagvattenbrunnen sätts igen
  • Bortfräsandet av almstubben som kommer ge ett stort avtryck (det är ca 8 ton flis i den), dock risk för ytterligare skadedjur om vi inte gör det.
  • Byte av de rundlar som idag utgör sarg på sandlåda och lekplats då många är murkna
  • Bänkar vid lekplatsen som börjat gå sönder
  • Det faktum att om/när vi börjar ändra i något är vi tvungna att titta på att allt uppfyller de regler på bland annat tillgänglighet som gäller 2021. Vi vet därför inte ännu om den lilla klätterställninge kommer kunna vara kvar, uppfyller den reglerna så är tanken just nu att den är kvar. Detsamma gäller de möbler som finns.
Intressegruppen gick tidigt våren 2020 ut med en enkät till de boende i 15-huset och sammanställde den i dokumentet länkat här:15-gården – sammanställning enkät. Dokumentet ger en väldigt bra sammanställning av olika önskemål boende runt gården har och hur olika man värderar vissa saker.

Uppdatering 210117:

Efter att ha fått in en del feedback sedan senaste uppdateringen och gått runt på gården 16 januari är nedanstående just nu senaste feedback till arktiekten. Finns också som pdf här.

Kom gärna med input till styrelsen senast 22 januari, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com.

Torget

Uppdatering 210303: Torgetprojektet är så gott som klart! Mer information hittas i det här inlägget: http://riddaren24.se/?p=5413

Uppdatering 201202: Torgrenoveringen går framåt och under v 50 kommer röda mattan/gummiasfalten att limmas. Det luktar starkt under 2-3 dagar men är ej giftigt. Får vi möblerna levererade i tid så är planen att montera dem v 51.

Under januari planeras för att gummiläggarna kommer tillbaka och monterar gummiasfalt i den lilla delen (Gröna) då lek-utrustning och bänkar sitter på plats.

————–

Renoveringen av torget startar 9 november. Vi kommer att byta ut gammal gummiasfalt, byta ut bänkar, montera ny belysning och julgransfot samt bygga ny lekutrustning, schackspel, fia-med knuff, king-ruta och hopphage för bättre lek- och trivselmiljö på torget. Den gamla fontän som finns där idag kommer tas bort (analys visar att det kan finnas risk för vattenskador på underlaget/garaget om vi inte hanterar detta) och bytas ut mot en ny lekutrustning.

Som en del i torgrenoveringen kommer också hallen i tvättstugan i 15 C byggas om så att duschen och toaletten som finns där kommer utanför tvättstugan. Duschen får man fortsatt boka på samma sätt som tvättstugan, men toaletten kommer vara öppen för alla boende (via Aptusbrickan), vi hoppas att det förenklar vistelsen på torget. Förrådet för utrustningen till torgets nya spel kommer också finnas här så man lätt kan förvara schackpjäser och annat.

De bord som i sommar har funnits på torget har varit populära så vi planerar att fortsätta ha det. Dock förstörs gummiasfalten när man drar borden över den så vi tittar på en bra lösning så att det inte ska uppstå efter renoveringen.

Beroende på väder kan eventuellt inte den nya gummiasfalten läggas i år, det kommer i så fall ske så snart vädret tillåter nästa år.

Ritning: Torget_länk till pdf

Torgetritning_bild

17-gården

Uppdatering 201202: Vi har skrivit ihop våra erfarenheter från renoveringen, ni hittar dem här.

—————-

Uppdatering 201108 – 17-gården är i stort sett klar. I samarbete med trivselgruppen som bildats har en del inköp gjorts i form av ytterligare möbler etc, ytterligare växtlighet kommer också framförallt på ytan framför 17 D där bland annat pergolan finns.

—————

Bilden nedan visar den senaste ritningen av 17-gården (PDF-fil på samma ritning: Riddarsporren_uppdaterad 17-gården)

17-gården uppdaterad

Det har också beslutats om ny belysning på 17-gården, två olika alternativ som kommer kombineras:

Turn_Spot

Sky_Park

Erfarenheter från 17-gårdsrenoveringen

Renovering av 17-gården – Hur gick det till egentligen? (eller Hur en budget går från 800,000 kr till ”kanske 7-8 miljoner om vi har otur” till strax under 4,9 miljoner kr) Bakgrund Det fanns länge önskemål om att uppdatera gårdarna då väldigt lite gjorts sedan husen byggdes för nästan 40 år sedan, tidigare styrelser valde …

Renovering 15-gården – äldre anteckningar

Den här sidan innehåller gamla anteckningar för att man ska kunna se historiken, för den senaste informationen, se denna sida. Uppdatering 210112: Senaste status kring 15-gården är att ge feedback på den ritning (pdf här) som kom innan jul och som nu bör bli sista eller näst sista versionen innan mer detaljerad projektering och senare …