Tillbaka till 2020

Årsmöte 2020 – Information

Stämmodokument inklusive protokoll hittas här

————————————————–

Uppdatering 20-05-24:

Årsstämman kommer hållas som planerat i Norrmalmskyrkan den 27 maj, kl 19.00. Maximalt 50 personer kommer släppas in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

_________________________________________________

I år är det extra många dokument med i utskicket till årsmötet pga rådande situation med Coronaviruset. Riksdagen har beslutat kring ett par tillfälliga lagar för att underlägga för föreningar att kunna hålla stämma, och styrelsen har i enlighet med en av dem beslutat att tillåta poströstning till årets stämma.

Pga rådande situation och smittorisk rekommenderar vi medlemmarna att poströsta i första hand. Man kan också lämna fullmakt till en medlem som går på stämman, eller självklart också gå på stämman om man känner sig frisk. Vi vet inte hur restriktionerna kommer se ut den 27 maj ännu, är antalet människor som bör samlas på en plats begränsat kommer vi självklart följa Folkhälsymyndighetens rekommendationer.

Hör av er till styrelsen om ni har frågor kring hur ni fyller i poströstningsblanketten på rätt sätt. Vi kan av förklarliga skäl inte tala om VAD ni ska rösta på, men däremot HUR ni bör fylla i blanketten om ni vill poströsta.

De dokument som skickats ut till stämman är:

 • Kallelse till stämman (finns att ladda ner här: Kallelse 2020)
 • Årsredovisningen för 2019 (finns att ladda ner här: Årsredovisning 2019 Brf Riddarsporren 24)
 • Information från styrelsen kring stämman, bland annat alternativen vi tänker oss (finns att ladda ner här: Information angående föreningsstämma 27 maj)
 • Fullmakt om man önskar att någon annan företräder ens intressen på stämman (finns att ladda ner här: Fullmakt vid årsstämman)
 • Formulär för poströstning (då den innehåller namn lägger vi inte ut den här, maila styrelsen om ni behöver en extra kopia, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com)
 • Valberedningens rekommendationer för val till styrelsen (då den innehåller namn lägger vi inte ut den här, maila styrelsen om ni behöver en extra kopia, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com)
 • Inkomna motioner tillsammans med styrelsens rekommendation (kan laddas ner här: Inkomna motioner BRF Riddarsporren24)

 

Frågor och svar

 • Jag inser att jag fyllt i poströstningsblanketten fel / spillt kaffe på den / hunden tuggade på den så jag behöver en ny. Hur får jag tag på en ny blankett?
  • Maila styrelsen på styrelsen.riddarsporren24@gmail.com så skickar vi en ny! Behövs en utskriven blankett kan vi fixa det också men kan behöva någon dag för att kunna fixa detta.
 • Jag skulle vilja nominera någon annan till någon av rollerna / lägga till en person, kan jag göra det på poströstningsblanketten?
  • Nej, det går inte att göra ändringar i förslagen på poströstningsblanketten, bara rösta Ja / Nej / Avstå. Vill man nominera ett annat / ytterligare namn till någon roll är det självklart möjligt, då genom att antingen göra det personligen på stämman eller via ombud med fullmakt på stämman.
 • Räknas jag som närvarande på stämman om jag poströstat?
  • Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan närvarar fysiskt vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.