Tillbaka till Om föreningen

Ekonomisk plan och lånebild

Inför att Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24 skulle överta fastigheten från Svenska Bostäder 2010 upprättades en Ekonomisk plan. Klicka här för att se den.

Föreningens aktuella lånebild per 2023-03-28 (se också senaste årsredovisningen):

Villkorsändring Ränta % Skuld
2023‐11‐28 Rörlig 5 500 000
2024‐03‐28 Rörlig 10 000 000
2025‐09‐28 0,71 25 000 000
2026-03-28 3,83 20 000 000
2026‐09‐28 0,99 29 000 000
2027‐03‐28 2,51 30 000 000
2030‐09‐28 1,05 50 000 000
Summa 169 500 000