Tillbaka till Kontakt

Fastighetsförvaltning och felanmälan

BRF Riddarsporren 24 har avtal om fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel med Delagott.

Delagott hanterar även felanmälan.

De flesta typer av ärenden ska rapporteras till Delagott, till exempel:

  • Ombyggnationer
  • Försäkringsärenden
  • Störningsärenden
  • Besiktningar före och efter renovering
  • Inspektion vid avflyttning
  • Tidplaner för planerade åtgärder
  • Fel i fastigheten
  • Fel i hyresrätt som föreningen ska stå för

Du kan kontakta Delagott på följande sätt:

Då Delagott endast kommer ut och åtgärdar saker mellan 08:30 och 16 på vardagar har de sin trygghetsjour som kan åtgärda brådskande ärenden utanför dessa tider. Före 07 och efter 16 på vardagar, och dygnet runt på helger, kan man istället ringa trygghetsjouren på 08-657 64 50.

Ett ärende är akut om det kan leda till större skador på fastigheten eller löper risk att skada person eller egendom. Observera att utryckning av jouren innebär en kostnad som kan komma att debiteras dig som medlem.

Alltså, sammanfattningsvis:

  • Felanmälan i första hand till Delagott
  • Felanmälan för brådskande ärenden utanför 07-16 på vardagar till Delagotts Trygghetsjour.

 

Sopsugsanläggningen är en sk. gemensamhetsanläggning, där ägande, drift och underhåll delas med flera andra fastighetsägare i närområdet. Det är viktigt att alla tar ansvar för att inte kasta annat än hushållssopor i sopnedkastet. Förpackningar och tidningar lämnas i återvinningsstation (den närmaste ligger på Frejgatan), grovsopor lämnas i på närmaste återvinningscentral (ÅVC) eller vid grovsophämtning som anordnats av föreningen. Vid stopp i sopsugen kontaktar du Felanmälan, som i sin tur kontaktar ansvarigt företag som ansvarar för felavhjälpning. Kan stoppet härledas till en enskild fastighetsägare kommer denne att debiteras en felavhjälpningsavgift på upp till 100.000 kr för att indirekt ha orsakat problemet. Det är alltså oerhört viktigt att vi inte slänger skrymmande saker som kan fastna i sopröret såsom stora blommor, kartonger, tidningsbuntar, brädor och liknande. Soppåsar skall vara väl ihopknutna!

Behöver du en ytterligare nyckel tex en Aptusbricka eller iLoq-nyckel gör du en beställning genom Felanmälan. När det gäller vanliga metallnycklarna är det Axlås som tillverkar dessa. Varje nyckel har en specifik kod som du behöver ange samt dina kontaktuppgifter och lägenhetsnummer. Nyckeln hämtas sedan hos Axlås AB och betalning sker direkt vid utkvittering. Endast den person som står som ägare/kontraktsinnehavare får beställa/kvittera en ny nyckel.

Har du förlorat en Aptus-bricka eller iLoq-nyckel skall du anmäla detta till Felanmälan så att brickan eller nyckeln kan spärras.

Bostadsrättsinnehavare är själva ansvariga för de egna låsen (ytterdörrar/altandörrar/fönster) samt skötsel och underhåll av sina lägenheter (läs våra Stadgar och Ordningsregler för mer information).