Tillbaka till Stämma och årsredovisning

Tidigare år

2023

  Årsredovisning med revisionsberättelse: 785_ÅR_med_RB_2022_230509_R1 Protokoll: Protokoll_Föreningsstämma_2023-05-15 Revisionsberättelse separat: Revisionsberättelse Brf Riddarsporren 24 2022 Kallelse:1 Kallelse stämma 230515 Fullmakt: 2 Fullmakt 2023 Valberedningens förslag: 3 Valberedningens förslag till årsmötet 2023 Förslag stadgeändringar: 4 Stadgeändring styrelsens förslag Motion A: 5 Motion A_Radon- och energimätning_edited Motion B: 6 Motion B_Installation av solceller_edited Motion C: 7 Motion C_Kapitaltillskott_edited Motion D: 8 Motion D_Delning av föreningen_edited …

2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren måndag 2022-05-16, fullmakt, motioner, valberedningens förslag och styrelsens förslag  (distribuerades per post). Protokollet hittas HÄR Kallelsen: Kallelse stämma 220516. Motion A: Motion A_parkering 15 minuter_ Motion B: Motion B_cykelparkering 17-gården_ Valberedningens förslag: Valberedningens förslag till årsmötet 2022 Styrelsens förslag: Styrelsens förslag Riddarsporren 24 2022 Fullmakt att företräda max …

2021

Stämman 2021 var digital med möjlighet att poströsta, och dokumenten som distribuerades speglade det. Nedan är de dokument vi brukar lägga upp på hemsidan, inklusive protokollet från stämman: Kallelse hittar ni HÄR. Årsredovisningen för 2020 hittar ni HÄR Revisionsberättelse HÄR Fullmakt för digital stämma HÄR. Protokollet från stämman HÄR. ——————————————————–

2020

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren Onsdag 2020-05-27 distribuerades per post. Kallelsen visas här. Fullmakt att företräda max en medlem på årsstämman: här Årsredovisning 2019 Brf Riddarsporren 24 och Revisionsberättelse 2019: här Protokoll föreningsstämma 2020: här  

2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren Onsdag 2019-04-24 har distribuerats per post. Kallelsen visas här. Fullmakt att företräda max en medlem på årsstämman: Klicka här Årsredovisning 2018 Brf Riddarsporren 24 och Revisionsberättelse 2018, Klicka här Protokoll föreningsstämma 2019: Klicka här

2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren 24 2018-04-26: Kallelse till Ordinarie stämma 2018 i PDF. Årsredovisning 2017 Brf Riddarsporren 24 och Revisionsberättelse 2017, Klicka här Protokoll föreningsstämma 2018, Protokoll från stämma 2018   

2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren 24, klicka här Årsredovisning 2016, klicka här. Protokoll föreningsstämma 2017, klicka här. Protokoll extra föreningsstämma 5 april 2017, klicka här. Revisionsberättelse 2016, klicka här. Joakim Mattsson Borevision i Sverige AB

2016

Stämmoprotokoll från 19 maj, klicka här Kallelse till stämman 19 maj inkl bilagor, klicka här Bilaga 4, ritningar Bilaga 3, förslag nya stadgar Årsredovisning, klicka här Revisionsberättelse, klicka här Förslag till revisorer för 2016 Joakim Mattsson Borevision i Sverige AB, 1 år ordinarie Jörgen Götehed, Borevision i Sverige AB, 1 år suppleant _________________________________________ Protokoll från extra stämman 10 …

2015

Definitiv kallelse, klicka här Motioner med svar, klicka här Årsredovisning 2014, klicka  här Kommentarer till årsredovisning, klicka här Valberedningens förslag till ny styrelse, klicka här Stämmoprotokoll, klicka här _______________________________________ Protokoll från extra föreningsstämma 4 november, klicka här För att se röstlängd, vänligen kom på ett Öppet hus.

2014

Ordinarie föreningsstämma  2014 ägde rum den 7e april 2014 klockan 19.00 i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37 Definitiv kallelse, klicka här: Inkomna motioner med svar, klicka här: Årsredovisning 2013, klicka här: Valberedningens förslag, klicka här: Årsmötesprotokoll, klicka här ———————————- Protokoll för extra föreningsstämma 27 augusti 2014, klicka här Protokoll för extra föreningsstämma 27 november 2014, klicka här

2013

Klicka här för att ladda hem Årsredovisning för 2013.

2012

Ordinarie föreningsstämma  2013 går av stapeln onsdagen den  10 april 2013, klockan 19.00 i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37 Definitiv kallelse, klicka här: Definitiv kallelse föreningsstämma 2013 Inkomna motioner, klicka här: Inkomna motioner 2013 Svar på inkomna motioner, klicka här: svar på inkomna motioner 2013 Årsredovisning, klicka här: Årsredovisning Revisionsberättelse, klicka här: Revisionsberättelse Valberedningens förslag, klicka här: …

2011

Ordinarie föreningsstämma  2012 går av stapeln tisdagen den 20 mars kl 18:30 i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Definitiv kallelse, klicka här: Definitiv kallelse föreningsstämma 2012 Inkomna motioner, klicka här: Inkomna motioner 2012 Proposition från styrelsen, klicka här: Proposition från styrelsen Valberedningens förslag, klicka här: Valberedningens förslag 2012

2010

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Riddarsporren 24 Föreningens styrelse kallar här till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 6 april 2011, klockan 19.00  i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Röstlängd för mötet upprättas utifrån föreningens medlemsregister. Registrering av stämmodeltagare börjar klockan 18.30 då varje medlemshushåll får en röstsedel. Definitiv dagordning Stämmans öppnande. Godkännande av dagordning. Val av stämmoordförande. …