Tillbaka till Praktisk info

Nationellt Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla Sveriges lägenheter skall finnas registrerade i ett nationellt lägenhetsregister, anledningen är bland annat för att underlätta folkbokföring. Du finner en lista på anslagstavlan i varje portuppgång som utvisar ditt nationella lägenhetsnummer alternativt kan du ladda hem hela föreningens lägenhetsregister här: Nationellt Lägehetsregister Brf Riddarsporren 24

Listan läses så att du letar upp ditt befintliga lägenhetsnummer i kolumnen för föreningens lägenhetsnummer (en siffra mellan 1 och 233), sedan läser av korresponderande siffra i kolumnen för lägenhetsregistret (ett fyrsiffrigt nummer).

Här kan du läsa mer om det nationella lägenhetsregistret.