Tillbaka till Aktuella projekt

Planerade projekt

På den här sidan listar vi de projekt vi budgeterar och planerar för, baserat på underhållsplan, uppkomna behov och önskemål från boende. Projektlistan uppdateras löpande och projekt kan komma att förändras, flyttas i tid eller ställas in av olika orsaker.

Estimat för de flesta av innevarande års projekt kan hittas i Årsredovisningen under rubriken ”Händelser efter räkenskapsåret”.

Det går självklart alltid bra att ställa frågor om projekten om man inte redan är med i någon av intressgrupperna som finns, enklast brukar vara på Öppet Hus som styrelsen försöker ha i samband med grovsophämtningarna (av försiktighetsskäl under de restriktioner som gäller under Covid-19 håller vi till utomhus nära containern, annars i styrelserummet).

Maila styrelsen om ni vill deltaga i någon av intressegrupperna så ser vi till att ni blir kallade till den gruppens nästa möte!

 

2021

 • Slutförande av torgrenovering
 • Projektering inför tillfixning av 15-gården. Intressegrupp finns, hör av dig till styrelsen om du vill vara med!
 • Projektering och förhoppningsvis genomförande av ombyggnad av lokaler i 15 A till lägenheter
 • Upptagning av ytterligare dörr till styrelserummet för att förbereda för eventuell ombyggnad/uppdelning av styrelserummet
 • Åtgärder av avloppsrör i källaren, installering av råttgiljotin in mot 15-huset
 • Översyn trapphus, tillfixning vid behov
 • Gym i lokal nära nya bastun
 • Musikrum nära hobbyrummet
 • Byte till LED-lampor (och andra armaturer) i källare
 • Byte till LED-lampor i 15-husets trapphus, eventuellt också i 17-huset (annars nästa år)
 • Fortsatt översyn av föreningens lokaler

 

2022

 • Översyn och eventuell åtgärd av klotterskydd
 • OVK, inkl lokaler (sker vart tredje år)
 • Stamspolning (sker enligt underhållsplan var femte år)
 • Översyn och eventuellt byte av hisslinor på de hissar som inte byttes ut 2019/2020
 • Uppdelning av nuvarande styrelserum till styrelserum och övernattningslägenhet?
 • Ev fortsatt översyn och byte av vågräta avloppsrör i källare?
 • Fler laddstolpar i garaget? (samråd/samarbete med hyresgästen Stockholm Parkering)

 

Ej ännu beslutade men troligtvis kommande  projekt enligt nuvarande underhållsplan

2025

 • Termostatventiler
 • Reglerventiler, värme
 • Byte fläktaggregat
 • OVK inkl lokaler

 

2027

 • Stamspolning (sker enligt underhållsplan var femte år)
 • Byte av utrustning i tvättstugorna

 

2028

 • Reparation trapphus
 • OVK inkl lokaler
 • Ev start stambyte? (Stammarna filmas iom stamspolning och kommer ge indikationer på när stambyte bör påbörjas. Styrelsen räknar med att det bör påbörjas någon gång 2028-2030.)

 

2029

 • Byte hisslinor
 • Byte serviscentraler
 • Byte mätartavlor
 • Byte elstigare
 • Energideklaration
 • Energikartläggning

 

2030

 • Takpapp rekonditionering
 • Takplåt bandtäkt, strykning*2
 • Renovering gårdsbjälklag? Kommer troligtvis behövas någonstans här.