Tillbaka till Aktuella projekt

Planerade projekt

På den här sidan listar vi de projekt vi budgeterar och planerar för, baserat på underhållsplan, uppkomna behov och önskemål från boende. Projektlistan uppdateras löpande och projekt kan komma att förändras, flyttas i tid eller ställas in av olika orsaker.

Estimat för de flesta av innevarande års projekt kan hittas i Årsredovisningen under rubriken ”Händelser efter räkenskapsåret”, samtliga planerade projekt 2020 är finansierade utan behov av ytterligare lån.

2019 och 2020 har varit och är relativt projektintensiva år då många nödvändiga men ej akuta projekt tidigare fick stå tillbaka under tak- och fasadrenoveringsarbetet.

Det går självklart alltid bra att ställa frågor om projekten om man inte redan är med i någon av intressgrupperna som finns, enklast brukar vara på Öppet Hus som styrelsen försöker ha i samband med grovsophämtningarna (av försiktighetsskäl under de restriktioner som gäller under Covid-19 håller vi till utomhus nära containern, annars i styrelserummet).

Maila styrelsen om ni vill deltaga i någon av intressegrupperna så ser vi till att ni blir kallade till den gruppens nästa möte!

2020

 • Renovering 17-gården, genomgripande renovering då underlaget och vattenavrinningen behövdes ses över (utöver att ytskiktet var slitet). Intressegrupp finns.
 • Mindre renovering torget. Intressegrupp finns.
 • Projektering och upphandling baserat på översyn av 15-gården (ingen stor renovering planerad). Intressegrupp finns.
 • Slutförande av hissrenovering, föreningens samtliga hissar
 • Slutförande av reståtgärderna efter fasad- och fönsterrenovering
 • Upphandling och montering av olika cykelställ på torget
 • Tillfixning av idag outnyttjade lokaler för möjlig uthyrning
 • Projektering av möjlighet att utöka antalet lägenheter i föreningen
 • Hobbyrum; iordningställande . Intressegrupp finns.
 • Bastu; projektering, upphandling och byggande
 • Övernattningslägenhet och nytt styrelserum på 17-gården; projektering, design och uppritning av lokal (Förslag uppdelning övernattningslgh och styrelserum)
 • Projektering och beslut kring nödvändiga åtgärder av avloppsrör i källaren
 • Projektering och eventuell investering i låsbart cykelställ vid avsats Hagagatan

 

2021

 • Tillfixning av 15-gården. Intressegrupp finns.
 • Uppdelning av nuvarande styrelserum till styrelserum och övernattningslägenhet
 • Åtgärder av avloppsrör i källaren
 • Översyn trapphus, tillfixning vid behov
 • Projektering för eventuellt gym i lokal nära nya bastun
 • Fortsatt översyn av föreningens lokaler

 

2022

 • Översyn och eventuell åtgärd av klotterskydd
 • OVK, inkl lokaler (sker vart tredje år)
 • Stamspolning (sker enligt underhållsplan var femte år)
 • Översyn och eventuellt byte av hisslinor på de hissar som inte byttes ut 2019/2020