Tillbaka till Övriga regler

Droppskydd / kepsar balkonger – Rutiner & regler

Föreningen har beslutat att medlemmar har möjlighet att på egen bekostnad sätta upp droppskydd/kepsar ovanför sina balkonger. Detta för att bl.a. undvika att vatten kommer in på balkongen vid regnväder. Räkna med ett pris på ca 10 000kr.

Krav för godkännande är att droppskyddet monteras professionellt och att det monterade droppskyddet ser ut som de befintliga (färg & utformning). Droppskydden ska vara monterade i underkant på balkongen ovanför och utförda i ”dubbel” plåt för att ha samma färg både uppåt och nedåt och för att förstärka konstruktionen. Färgen ska vara mörkgrå, NCS S7005-B20G. Storleken ska överensstämma med befintliga droppskydd.

Förslag på entreprenörer:

Plåtslagaren GH Johansson, www.platslagaren.se, 08-6441045, info@platslagarens.se, som har levererat och satt upp droppskydd på vissa balkonger (underkant på översta balkongen i de fall det inte finns tak över balkongen). Plåtslagaren GH Johansson har använt plåt från Plannja AB, kulör Mörkgrå PL 20, RAL;  7043, NCS S7005-B20G.

Några av vår tidigare förvaltare Fastighetsägarnas kvalitetssäkrade leverantörer:

Almgren & Strömberg Plåtslageri AB

CC Plåt & Tak

Lindekrans Plåtslageri

Södertörns Plåt AB

Du finner kontaktuppgifter till dessa på Fastighetsägarnas hemsida:

www.fastighetsagarna.se/tjanster/ramavtal/plat-och-tak/

Det är inget måste att använda sig av ovanstående plåtfirmor. Däremot är det som tidigare nämnts viktigt att färg och utformning är lika som de droppskydd som finns på balkongerna högst upp.

Innan beställning kan ske ska ansökan skickas in och godkännas av föreningen (via förvaltaren Delagott). Ansökan hittar du på hemsidan: Ansökan om droppskydd ovanför balkong.

Medlem skickar in undertecknat exemplar till Fastighetsförvaltaren.

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Fastighetsförvaltaren.

Beställning och genomförande får påbörjas när ansökan godkänts av föreningen (via förvaltaren).