Digitalt öppet hus tisdag 8 juni kl. 19

Imorgon, tisdag 8 juni är det digitalt öppet hus mellan 19 och 20. Temat är ekonomi denna gång. Alla medlemmar är välkomna att delta och ställa frågor till styrelsen. Om ni har frågor får ni gärna maila in dem innan mötet till styrelsen.riddarsporren24@gmail.com, men det går också bra att ställa frågor direkt under mötet också.

För att gå med i mötet, klicka på den här länken.

Aptus-bokning uppdaterad

Nu är Aptussystemet uppgraderat till ny version och det går att använda bokningen igen. Notera att det är ny adress till bokningen – https://aptus.sakerhetsintegrering.se/riddarsporren/aptusportal. Länkarna från hemsidan är uppdaterade, så det går att klicka sig fram som vanligt, men om man har egna bokmärken behöver de uppdateras.

Det går nu också att installera en App för iPhone och Android. Sök efter ”Aptus Home” i App Store/Google Play Store. Ikonen är röd med ett vitt nyckelhål. Man anger samma adress som webbinloggningen (länken ovan) i appen, och loggar in med sitt lägenhetsnummer på samma sätt som på webben.

Uppgradering av Aptus måndag 31 maj

På måndag, den 31 maj, kommer Aptus-systemet att uppgraderas till en modernare version av webbokningen. Det kan förekomma kortare avbrott under måndagen, där man inte kan boka nya tider. Det ska dock inte vara några problem att utnyttja sina bokade tider i tvättstuga, bastu och gym, utan det är bara att boka nya tider som påverkas.

Den nya versionen innebär också att man kan installera en app på sin telefon istället för att använda webbversionen. Mer detaljer kommer när uppgraderingen är klar.

Information från styrelsemötet 21-05-18

 • Diskussion kring Öppet Hus; ca 6 personer hade frågor under måndagens vid containern, endast två ringde in till det digitala. Vi fortsätter med dubbla Öppet Hus en stund till och utvärderar sedan.
 • Tema för nästa digitala Öppet Hus (tisdag 8 juni) är ekonomi.
 • Ekonomin i nivå med budget
 • Fixit via Storholmen fungerar bra för småjobb, viktigt att vi i styrelsen har en tydlig kravställning när vi beställer jobb
 • Överlämningen vad gäller in- och utflytt har inte fungerat klockrent, diskussioner med Storholmen kring detta.
 • En sida kommer läggas upp för de olika intressegrupper som finns i föreningen, så det blir lätt för intresserade att gå med och engagera sig
 • Fixandet av målningarna på torget dröjer lite då färgen varit restnoterad.
 • Genomgång av de motioner som fick bifall på stämman och vilka som vi kan titta på nu och vilka som får vänta (främst pga icke lediga lokaler just nu). Önskemål om ökad öppenhet och större användande av enkäter, men få förslag kring hur det kan ske på ett effektivt sätt rent praktiskt så det blir en rimlig arbetsinsats, kommer behövas engagemang från medlemmarna kring detta.
 • Protokollet från årsmötet lades upp på hemsidan 17 maj
 • Diskussion kring de extrastämmor som kommer behövas vid ändrad funktion av gemensamhetsytor
 • Hissprojektet klart och alla fakturor betalda. Går in i garanti- och förvaltningsfas.
 • Tele2/Com Hem har utfört vissa ändringar i nätet då vissa fortfarande upplevde svajig uppkoppling, verkar ha förbättrat situationen.
 • Fortsatt arbete med att få möjligheten att värmeanläggningarna övervakas på distans
 • Planerat stambyte i delar av undervåningen av 15-huset + installation av giljotin klart enligt plan 10-13 maj. Eventuellt kommer vi behöva byta resterande rör under 15- och 17-huset, något som till stor del i så fall behöver budgeteras för nästa år.
 • Möte med Säkerhetsintegrering angående Aptus-systemet; bl a diskussioner kring skärmarna och eventuella nya versioner av operativsystemet, nya porttelefoner mot torget och möjlighet att öppna portarna med app istället för via porttelefonen. Beslutas att beställa uppgradering av webbokningen vilket då kan möjliggöra användandet av appen.
 • Avtal har tecknats med mäklare kring uthyrning av lokalen på Hagagatan 21.
 • Möte planeras med Stockholm parkering kring bl a ökat antal elladdningsplatser i garaget.
 • Med de nya krukorna på torget som ska förhindra att bilar kör upp där behöver vi en ny placering för containern för grovsopor. Beslutas ställa den på den nya handikapp-platsen vid 17 C vid grovsophämtning.
 • Beslutas att införa en ny typ av parkeringstillstånd att användas endast vid in- och utflytt.
 • Beslutas att förskolan på 17-gården får tillgång till hela gården på förskolans dag 20 maj.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 F och 17 A!

Förskolans dag 20 maj – 17-gården

Det är Förskolans Dag torsdag 20 maj och förskolan på 17-gården har frågat om de kan få tillgång till hela gården (kortare stunder) under dagen vilket styrelsen sagt ja till.

Det här innebär att de bland annat planerar att anordna sprinterlopp ”utanför staketet” enligt barnens önskemål, i små grupper och med personal runt banan, samt också ha en del andra stationer för att fira dagen.  De planerar också att på eftermiddagen äta mellanmål vid borden vid pergolan.

Som vanligt får man samsas och boende har också självklart tillgång till gården under dagen precis som vanligt. Vi hoppas att det kommer bli en trevlig dag för alla!

Ladda mer