Information från styrelsemötet 21-09-15

 

 • Vaksamhet på utgifter; vi behöver räkna med att vi inte kommer ha intäkt från lokalen på Hagagatan 21 under några månader då den behöver fixas i ordning (och att fixa till den kommer också kosta). Fortsatta visningar av lokalen inplanerade och projekt att rusta upp lokalen startas.
 • Lånet på 29 Mkr som går ut i september binds på 5 år, fortsatt SEB
 • Planerar inför nästa steg i avtalet med Storholmen och börjar planera för att den ekonomiska förvaltningen också går över dit från årsskiftet. Uppstartsmöte med Storholmen planerat till 16 september för att planera övergången, information till medlemmar etc.
 • Fysiska öppet hus 6 september hade god uppslutning vid containern, inne i styrelserummet och utanför styrelserummet. Digitala öppet hus hade endast en besökare.
  • Nästa öppet hus 4 oktober i och utanför styrelselokalen.
  • Vi planerar för Digitalt öppet hus mer sällan och då med ett tema. Datum TBD.
 • Ombyggnaden lokaler 15 A till lägenheter:
  • Ljudmätning ägde rum 13 september
  • Det som planeras i år är flytt av rör och troligtvis sopsug. Vi har fått godkännande av samfälligheten att flytta sopsugen/sopnedkastet och grannföreningen som använder sopnedkastet har inget emot flytt av det.
 • Hemsidan uppdaterad med information kring Aptus-appen.
 • Föreningen har införskaffat en programmeringsenhet för iLoq från Certego och kan nu hantera eventuella nya cylindrar och tillhörande nycklar.
 • Gymmet är välbesökt men tyvärr ofta dåligt undanplockat, tydligare städinstruktioner ska upp.
 • Planeras för invigning av musikrummet 2 oktober! Information kring avgift, anmälan etc upp på tavlorna innan dess. Planeras både för tider man kan boka och tider som är öppna för alla.
 • Planeras för att uppdatera texten på välkomstbrevet för nya medlemmar.
 • Viss diskussion om vi ska installera krokar i hissarna och köpa in filtar att låna som kan hängas upp vid flytt för att skydda hissen. Installerades inte från början då rekommendationen var att inte göra det (för filtarna har en tendens att försvinna), men vi har sett att hissarna ibland far illa om de inte skyddas av de som flyttar in eller ut
 • Ett fågelskydd installerat på prov på en av takfläktarna, avvaktar vidare installationer för att se om rengöringen inom det nya serviceavtalet gör ytterligare skydd överflödiga. Utvärderar över tid, också en fråga om kostnad.
 • Kontroll av ventilationen i garaget; tilluftsaggregat inga problem att hitta och funkade utmärkt, frånluftsaggregaten konstaterades efter idogt letande finnas i Micasas källare. Vidare arbete kring servitut.
 • Det är klarlagt att den döda almen i Hagagränd står på mark som vi ansvarar för. Beslutas att ta ner den så snabbt som möjligt.
 • Beslut att byta ut akustiksensorerna i 15-husets trapphus till rörelsesensorer nu när LED-belysning är installerad och testerna har visat sig funka bra. LED-belysning i 17-huset blir en fråga för nästa års budget då det lönar sig men det tar ett antal år att räkna hem investeringen. Att det är bättre miljömässigt väger också in.
 • Förvaltningsutskottet kommer ha 4 möten/år med Storholmens förvaltare.
 • Översvämningarna i 15 G och 15D vid senaste störtregnet:
  • Beslutas att installera en backventil i golvbrunn vid 15 G där vattnet kom upp för att hindra vattnet att komma upp i källaren. Stockholm Vatten har varit på besök och konstaterat att vi har en förhöjd känslighet från två samverkande system; vårt eget och det som går ner längs Surbrunnsgatan. Vid kraftigt regn blir det mycket vatten som kommer från Odenplan och Norrtullsgatan som fyller röret som går ner längs Surbrunnsgatan. Vi ligger mitt i backen och när röret fylls pga. att det inte hinner svälja längre ner trycks vattnet in i vårt stick och upp i golvbrunn och rensningsbrunn med översvämning i källaren som följd.
  • Vid 15 D ansågs det inte vara en bra idé att sätta dit ett större rör, att skicka ner löven i avloppet täpper bara till längre ner i systemet och skapar ändå problem,
 • Diskussion kring hur styrelsemedlemmarna ställer sig till eventuellt omval. Valberedningen har påbörjat sitt arbete.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15C, 17H och 15B!

Almen på Hagagränd tas ner 23 september

Den döda almen som står på Hagagränd ner mot Surbrunnsgatan står på den mark vi ansvarar för och vi har nu beställt att den tas ner 23 september. Det här innebär att det kan bli en del störningar, oljud och att det eventuellt blir viss begränsad framomlighet där under tiden trädet tas ner.

Lokalen på Hagagatan 21

Föreningen har arbetat tillsammans med en väletablerad mäklare under sommaren men ännu har vi inte hittat en lämplig hyresgäst till lokalen på Hagagatan 21.

Lokalen (som är i eftersatt skick) är på 550 m2, men kan delas upp i två eftersom det finns ingång från både Frejgatan och Hagagatan. Frågan har kommit upp om boende kan anmäla intresse, vilket går väldigt bra (via företag). Den intresserade hyrestagaren får stor möjlighet att påverka uppfräschning av ytskick och i viss mån även planlösning. Lokalen hyrs endast ut till företag och man får i så fall kontakta den mäklare föreningen anlitat, Mathias Franzén på RP Retail & Properties AB, tel 0704 54 96 62.

Vi tittar i nuläget på att antingen hyra ut hela lokalen till en hyresgäst eller att dela upp den på två mindre lokaler. Mer information om lokalen finns på mäklarens hemsida, https://rpretail.se/hagagatan21_rdrf.

Ljudmätning/buller vid 15 A måndag kl 12-14

På måndag 13 september kommer det genomföras ljudmätningar vid Hagagatan 15 A.

Detta kommer medföra att visst buller uppstår när kontrollerna utförs och för oss boende i huset kommer det att vara längre stunder om ca 10 minuter när bullret förekommer och därefter stunder där det återigen blir tyst. Det bullrande arbetet kommer att ske mellan 12.00-14.00.

Anledningen till ljudmätningen är kontrollen som vi är skyldiga att göra för att få startbesked inför ombyggnad av lokalerna.

Intresserade personer sökes

Sökes 1 – 15-gården:

Intresserade barnfamiljer sökes för att ge input till vad barnen (och/eller deras föräldrar…) skulle vilja ha i lekväg på 15-gården. Gårdarna är ju till för alla, så man är välkommen även om man bor på 17-gården och skulle vilja se några komplement till vad som finns där, eller för den delen om man bor i 17 E och faktiskt inte har direktutgång till någon gård.

I och med att vi inte kommer ha någon förskola som använder gården framöver behöver vi inte tänka på några andra barn än de som bor här. Kanske kan det vara värt att också ha lite äldre barn (5-10 år) i åtanke? På 17-gården finns ju redan mycket för de yngre barnen.

Man kan självklart fortfarande vara med i intressgruppen oavsett barn eller ej!

Maila styrelsen eller helena.vilcans@riddarsporren24.se om du är intresserad!

 

Sökes 2 – Projektprocess:

Motion H på stämman som handlade om att föreningen bör ta fram en projektprocess bifölls och vi tänkte dra igång arbetet nu under hösten med Jonathan Hall från Fastighetägarna som stöd.

Maila styrelsen eller helena.vilcans@riddarsporren24.se om du är intresserad!

 

Sökes 3 – Loppistillstånd:

Det har uttryckts intresse av att kunna ha loppis inom föreningen, antingen på torget eller på någon av våra gårdar. Styrelsen tycker det kan vara en trevlig idé och nu skulle vi vilja ha hjälp med att ta reda på vad som eventuellt krävs vad gäller tillstånd för att det skulle kunna gå! Krävs det ens något på 17-gården? Blir det andra regler på 15-gården där en annan förening också har access till gården? Krävs tillstånd på torget?

Vill man också hjälpa till att faktiskt anordna loppis om det blir av är ju det positivt, men just nu vill vi i ett första steg få reda på om det ens går och vad som i så fall krävs.

Maila styrelsen eller helena.vilcans@riddarsporren24.se om ni är intresserade!

Ladda mer