Tillbaka till Övriga regler

Skötsel avlopp i lägenhet

Stamspolning i lägenheterna är genomförd under maj 2018.

Från 2018-05-25 löper en garanti på arbetet under 2 år för stopp i lägenheter som spolades. Undantag är om stoppet beror på felaktig användning eller underlåtenhet att rengöra golvbrunn och vattenlås i nödvändig omfattning.

Här finns instruktioner från Röranalys, som gjort stamspolningen 2018, med vad man ska göra för att undvika stopp.