Öppet hus på måndag

Det är som vanligt Öppet hus i föreningslokalen i anslutning till grovsophämtningen på måndag! För den som vill kommer vi visa förslaget kring förnyelse av grönskan på 15-gården, kom gärna och ge feedback.

Gå gärna förbi och titta på 15-gården och hur det förändrats med flytt av sopsugen, lekytan och annat. Det som återstår nu är främst slutlig montering av sopsugen, förbättring av växtligheten och eventuell förändring av möbleringen på den runda ytan nedanför 15 G.