Ändrade tider för förskolans utevistelse på morgonen

Vi fortsätter ha en bra dialog med förskolan Freja på 17-gården och har precis haft samtal kring barnens utevistelse på morgnarna där önskemål från förskolan varit att kunna ta emot barnen ute tidigare. Då vi också vet att det varit irritation från vissa boende på gården när det varit många barn ute samtidigt på morgnarna har vi nu kommit till följande överenskommelse med förskolan:

  • Förskolan får ha utevistelse från 8.30 på morgnarna och de kommer erbjuda lugna lekar mellan 8.30-9.30.
  • Alla grupper på förskolan kommer inte vara ute samtidigt. Tisdagar, onsdagar och torsdagar kommer de arbeta i stationer ute på gården vilket kommer leda till att det blir lugnare på gården.