Information från styrelsemötet 22-09-13

 • Glöggmingel lördag 17 december kl 15-17!
 • Styrelsen har beslutat att inte gå vidare i arbetet kring att friköpa tomträtten, efter konversationer med bank och andra kring ränta och lånemöjligheter ser vi inte att vi har möjlighet att finansiera ett lån på 457 Mkr. Slutligt besked till Exploateringskontoret ska ges senast i slutet av november.
 • Beslutas att ha friköp av tomträtten som tema för nästa Öppet hus om det finns frågor kring detta.
 • Planering inför styrelsens arbetsdag 17 september där vi bland annat diskuterar strategiska beslut kring underhåll och investeringar, vilka planerade projekt vi genomför och vilka vi skjuter upp eller inte genomför, eventuell amortering i höst.
 • Det har upptäckts att vi har en del att göra kring vårt värmesystem; dels rena åtgärder kring felaktiga monteringar vid undercentralerna, dels rengöring av hela värmesystemet inklusive värmeväxlare.
 • Det planerade stambytet i 17 E kommer bli en stor åtgärd som påverkar samtliga boende i trappuppgången. Det är en hel del planering och information som måste hanteras inom projektet och troligtvis startar inte själva stambytet förrän nästa år.
 • Vi kommer in närtid rengöra den stora garagefläkten, metallfiltret är nästan igensatt och luftväxlingen är dålig, motorn går väldigt tungt och drar mycket ström.
 • Vi fortsätter titta på möjligheterna kring energiåtervinning i fastigheterna.
 • Styrelsen fortsätter att testa Boappa för att se om den kan komplettera våra digitala kanaler inom föreningen.
 • Vi har haft problem med en del renoveringar som inte verkar ha blivit aviserade korrekt på senaste tiden, diskussion under driftsmötet att försöka strama upp processen lite. Tyvärr ser det inte ut att en kalender på hemsidan är möjlig.
 • Cykelinventering/utrensning planeras till 17 oktober, avisering 3 oktober.
 • Vi tittar på anbud för markskötsel och snöröjning.
 • Översyn på att instruktionerna för skyddsrummen är tydliga.
 • Problem med mal i vissa förråd, viktigt att textil är inplastad om den förvaras i förråd.
 • Ser ut som om renoveringen av Hagagatan 21 har gått under budget än så länge, även inräknat de uppdateringar vi gjort kring infrastruktur.
 • Planerar för överlämning av iLoq-hantering till Storholmen.
 • Sopsugen i stort sett klar på 15-gården, återstår att arbeta med växtligheten.
 • Vi har fått prospekt-bilder för blivande lägenheterna på 15 A som vi funderar på att sälja ofärdiga, en del saker vi behöver färdigställa innan de kan säljas.
 • Det har tyvärr varit skadegörelse i pingisrummet där någon trampat sönder alla pingisbollar och förstört lite annat, vi får se om vi lyckas få reda på vilka som gjort det och kan prata med dem. Beställning av grovstädning av utrymmet.
 • Beslutar att det är OK att ta med gäster till musikrummet då det funnits önskemål om det.
 • Vi har haft möte med förskolan, beslutas att de tills vidare får åtkomst till förrådet för torget så de också kan använda den ytan enklare. De får också vara ute på 17-gården från 8.30 varje dag, med lugnare lek 8.30-9.30.
 • Det ser ut som om vi kommer kunna gå ut med en lägenhet till försäljning under hösten.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 A!