Dokument till årets stämma

Nu finns alla dokument till årets stämma upplagda på webben, ni hittar dem under Stämma och årsredovisning / 2022

Kallelse, fullmakt, motioner, valberedningens förslag och styrelsens förslag skickades ut per post via Storholmen i veckan. Årsredovisningen och revisionsberättelsen delas ut i helgen.

Kom gärna till öppet hus måndag 2 maj och ställ frågor kring årsredovisningen eller annat om det är något ni undrar över!