Arbeten på 15-gården

Sedan tidigare har vi via styrelseanteckningar gått ut med information om arbeten på 15-gården vecka 19-28. Som många kanske har sett har det arbetet nu kommit igång som planerat.

Det har nu visat sig att arbetet kommer bli mindre störande då vi inte kommer behöva ta upp nytt hål i grunden för flytten av sopsugen. Dock har en del av staketet vid rundeln rivits av misstag och kommer bli återställt. Det arbetet har avbrutits iom detta så inget mer bör rivas av misstag.

Sopsugen flyttas ju pga arbetet med lokalomvandlingen till lägenheter på 15 A, och tidplanen ser just nu ut så här (med förändringen att håltagning inte längre är nödvändig som det verkar).

 

Vad gäller planen för 15-gården så hittar man mer information här, inklusive den senast beslutade planen, direktlänk också HÄR.