Information från styrelsemötet 22-04-19

 • Brev från PostNord angående postboxar, vi tittar på om det skulle vara möjligt att ha på föreningens mark.
 • Ovanligt stor reskontra efter övergången till Storholmen och byte av autogiro (vilket fortfarande är ett problem för ganska många medlemmar). Vi behöver göra en extra insats kring detta.
 • Lånet på 60 Mkr har nu omsatts i två nya på 30 miljoner vardera. 1 5-årigt till ränta 2,51%, 1 Stibor 90 dagar på löptid 1 år till ränta 0,42%. Stora ökningar i räntenivåer kring omsättningsdatumet.
 • Utskick till stämman kommer troligtvis ske i två omgångar, en med kallelsen och bilagor och en senare med årsredovisningen (eventuellt delas den ut).
 • Långsam framdrift i arbetet med projektprocessen, inte jättestort intresse. (vill man vara med kan man höra av sig till styrelsemailen!)
 • Vi kommer skriva nyttjandeavtal med Micasa för de av våra fläktar som står hos dem, vi betalar för drift och elförbrukning.
 • Vi har haft den årliga servicen av våra takfläktar, de är i gott skick men några var ordentligt smutsiga.
 • Renoveringen av lokalen på Hagagatan 21 fortsätter, fläktsystem behöver bytas ut och det är utmaningar med att få fram golv.
 • Arbetet med 15A fortgår, tidplan för sopsug finns och vi tar in offerter för arbetet.
 • Gruppen kring 15-gården träffade projektledaren onsdagen före påsk och han har nu skickat ut underlag för kostnadsförslag. Om det blir aktuellt med val av olika alternativ skickar vi ut en enkät.
 • Planering för att ta in konsult som tittar på våra vattenrör, de rör som försörjer lägenheterna med vatten har orsakat en del läckage och vi behöver få en bild av om de över lag är så slitna att det är ett problem och i så fall hur stort.
 • Styrelsen kommer testa en app som i förlängningen kan ersätta webben för intern information inom föreningen.
 • Storholmen kommer ta över administrationen också för Aptus-appen och åtkomst till den.
 • Planeras för att sätta upp segelduk på pergolan på 17-gården.
 • Information kring matavfall, som det ser ut får föreningen uppskov till 2024 då vi har sopsug utan separat nedkast för matavfall.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17J, 15D, 17N och 17L!