Prodoor (säkerhetsdörrar) på nästa öppet hus, 2 oktober

Styrelsen har tagit beslutet att installera säkerhetsdörrar från Prodoor till hyresrätterna hos de hyresgäster som godkänner detta, främst för att förbättra brandskyddet då de bland annat har bättre brandgastäthet än vanliga ytterdörrar.

Styrelsen får regelbundet frågor kring säkerhetsdörrar och har bett Prodoor komma på nästa Öppet Hus den 2 oktober. De finns på plats kl 18-19 i styrelselokalen och kan svara på frågor kring säkerhetsdörrar och installation av dem. De har också ett erbjudande till föreningens medlemmar.

(I och med köp av säkerhetsdörr får vi också ofta frågan om det finns planer på att installera postboxar i trapphusen istället för brevinkasten på dörrarna. Det är en ganska stor investering och just nu finns inga planer på det. Blir det tvingande bestämmelser som kräver att vi byter ut dagens lösning kommer vi naturligtvis omvärdera detta.)

Som vanligt finns också styrelsemedlemmar tillgängliga under Öppet Hus och alla frågor är välkomna!