Information från styrelsemötet 23-09-16

 

 • Verkar som det i vissa fall blivit fel med faktureringen kring intresseföreningarna efter övergången till ny förvaltare. Vissa har fått en avgift påförd på avin för en förening de inte är medlemmar i, andra har inte blivit fakturerade för de intresseföreningar de är medlemmar i. Kollas igenom under hösten och jämförs mot medlemsregistren, kommer hanteras vid nästa avisering Jan-Mars.
 • Viss reskontra och några skulder kommer nu skickas vidare till inkasso.
 • Information kring nyckelfri hemtjänst från Stockholms Stad
 • Fortsatt översyn så att alla rutiner är överlämnade till Delagott
 • Planering för att renovera trappan mellan 15- och 17-huset
 • Kommer göra ny översyn av Aptusbrickor och iLoq-nycklar, då det börjar bli en hel del på vift vilket äventyrar säkerheten.
 • Det har på senaste tiden blivit väldigt stökigt i hobbyrummet och det saknar verktyg där medlemmar lånat men inte lämnat tillbaka. Vi försöker få bättre ordning under hösten.
 • Ca hälften av medlemmarna i gymmet svarade på enkäten som skickades ut till den registrerade e-mailadressen. Mest önskat är ett löpband vilket tyvärr inte är möjligt pga oljud som sprider sig till medlemmar som bor ovanför. Crosttrainer var också ett stort önkemål och det kommer räknas på om ekonomin tillåter (tanken är ju att intresseföreningarna ska bära sin respektive kostnad). Ny fläkt ställs ner och roddmaskinen som varit trasig ett tag är också inplanerad för reparation.
 • Tyvärr rengörs inte grillen på 17-gården efter att den använts; kommer lägga ut påminnelse på tavlorna samtidigt med uppmaning att sopa undan sand efter att man lekt (förskolan sköter oftast detta bra, verkar mest vara våra medlemmar som inte sopar)
 • Offert för snöröjning inför vintersäsongen godkänns.
 • Tema på nästa Öppet Hus är Säkerhetsdörrar.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17H, 17L, 17N!