Sopning av gårdarna och elgrillen på 17-gården

Sopning av gårdarna: 

När man leker med sand så är det viktigt att man sopar efter sig. Detta för att undvika stopp i brunnarna. 
 
Förskolan sopar efter sig redan på 17-gården och medlemmar som vistas på gårdarna behöver också göra detta. Tyvärr är det mer än en gång som förskolan har fått börja måndag morgon med att sopa upp efter våra medlemmar på 17-gården som inte sopat efter att lekt under helgen.
Det finns ett antal sopkvastar utställda både på 17 och 15-gården. Hoppas på ett gott samarbete i detta för att undvika kostsamma stopp i brunnarna.

Weber Elgrill (17-gården)

  • Använd inte enheten om kontakten eller temperaturreglaget är skadad.
  • Använd inte grillkol eller lättantändliga bränslen i denna grill.
  • Använd inte grillen vid regn.
  • Töm och rengör uppfångarbrickan och droppbrickan (som sitter på grillens undersida) före varje användning. Överflödigt fett kan fatta eld och orsaka kroppsskador eller materialskador.
  • Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.