Information från styrelsemötet 23-04-11

 • Teststambytet på ena sidan av 17 M startar v 21, information har delats ut till boende i trappuppgången, tidplanen delas ut separat. Projektsida finns under Aktuella projekt här.
 • Räntan på det lån på 20 Mkr som sattes till 3 år blev 3,83%. Lånebilden på hemsidan är uppdaterad.
 • Pingisrummet kommer stängas då förrådet behövs inför teststambytet. Om det ska öppnas igen behöver vi fundera på hur vi kan undvika skadegörelse likt den som skett där tidigare.
 • Behandling av motioner som kommit in till stämman.
 • Beslutas att genomföra stambytet i blindkällaren och beställa arbetet. I och med att våra hyresgäster flyttat in i lokalen på HG 21 har det blivit tydligt att det behövs göras där då det blivit ett flertal nödutryckningar med höga kostnader som följd. Del av det kontinuerliga arbetet med våra horisontella avloppsrör.
 • Brandskyddsgenomgången resulterade i ett antal anmärkningar som vi kommer åtgärda. Beslutas att upprätta en dokumenterad SBA-rutin inom föreningen (SBA=Systematiskt BrandskyddsArbete).
 • Avtalet för den andra halvan av lokalen på HG21 är nu signerat. Slutbesiktning på de arbeten som utförs för nya hyresgästen sker 3 maj.
 • Slutlikviderna för nya lägenheterna på 15 A är nu betalda och vi önskar ägarna välkomna till vår förening!
 • Exempelsoppåsar och trattar för fettinsamling kommer strax delas ut till alla i föreningen. Förhoppningen är att det dels resulterar i lägre driftskostnad för sopsugen om boende använder soppåsar som håller för att hanteras av sopsugen och likaså att det blir färre stopp i våra avlopp om man samlar ihop fettet och slänger det istället för att spola ner det.
 • Slutbesiktning för återställandet av ledig hyresrätt v 16 och vi kan sedan gå ut med den till försäljning.
 • Nya gym-villkor har formulerats och alla gym-medlemmar har fått mail med de nya villkoren. De flesta ha svarat ja medan några ej svarat ännu. Förhoppningen är att detta leder till fler lediga pass och större möjligheter att nyttja gymmet.
 • Vad gäller bastun är det inte alltid så städat som önskas. Efter 2 varningar tas en del av depositionen för att användas till att anlita en städfirma.
 • Vad gäller hobbyverkstaden har det blivit bättre med att medlemmarna nu skriver upp när de lånar verktyg, dock saknas fortfarande ett antal som fanns till utlåning.
 • Hjärtstartare planerad att finna på plats vid 15 C inom de närmsta veckorna.
 • Tema nästa öppet hus blir teststambytet.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 N och 15 C!