Öppet hus 8 maj – tema teststambyte

Nästa Öppet Hus och Grovsophämtning är 8 maj, temat för öppet hus är testbytet av varmvattenrör och stammar på ena sidan i trapphus 17 M. Som vanligt är även andra frågor välkomna!

Som tidigare sagts är detta ett test för att se hur ett framtida stambyte för hela föreningen skulle kunna gå till och hur ekonomin och planeringen för detta skulle kunna se ut. När i tiden ett  stambyte för föreningen som helhet sker finns inga konkreta planer för ännu, även om vi ser att det kan bli aktuellt tidigare än vad underhållsplanen just nu säger.