Arbete Hagagatan 21

Tyvärr lite sent informationsinlägg:

Under torsdagen 2 mars  kommer håltagning att ske på Hagagatan 21. Arbetet kan medför att det uppkommer skrapljud i huset. Håltagning kommer uppskattningsvis att ta timmar. Arbetet startar kl 08.00 och är bokat till kl 14.00.