Information från styrelsemötet 23-02-13

 • Från och med 1/1-2023 gäller nya regler att vi i samtliga badrumsrenoveringar skall hantera stambyte i samma process, för att kraftigt sänka kostnaderna vid framtida stambyten i föreningen. Samarbete med Badrumsspecialisten som för-, under- och efterbesiktigar. Medlemmen står för halva kostnaden för detta som är 12 500 kr + moms.
 • Kartläggningen av lägenheterna gällande själva genomförandet av stambytet i 17E är nu gjort. Nästa steg är att ta in offerter.
 • Frånluftsfläkt till gymmet diskuterades, beslutades att inte beställa arbetet nu utan ta det senare som en del av ytterligare arbeten med ventilationen som troligtvis kommer behövas.
 • Vi pausar Boappa-testerna så länge och ser om och hur den passar in i ett större sammanhang kring kommunikation.
 • Nu klart att Stockholms Stad hyr återstående del av lokalen på Hagagatan 21, vissa anpassningar kommer göras innan lokalen börjar nyttjas från april.
 • Avgiften till samfälligheten för sopsugen höjs.
 • Det har på senare tid varit väldigt ostädat i hobbyverkstaden och det saknas nu också verktyg. Information till alla medlemmar, om det inte blir bättre får vi fundera på om man måste boka tid för att vara där så vi har bättre koll.
 • Pga ansvarsbiten om något händer bör vi inte ha annat än de saker föreningen leasat eller köpt in i gymmet, nu har det ställts ner en del annat som inte bör finnas där.
 • Planeras för att lägga ut mer information kring skyddsrummen på hemsidan och också bilda team på gårdarna om något skulle hända.
 • Protokollen från stamspolningen är nu klara, 6 lägenheter kom inte entrepenören in i och medlemmarna själva blir nu ansvariga för att spola sticken i sin respektive lägenhet (stammarna föreningen ansvarar för är spolade).
 • Vi hälsar två nya medlemmar välkomna i 15 A!