Justeringar cylinderskydd på låsen i källaren

Några har uppmärksammat att det nu ser lite annorlunda ut kring vissa lås i källaren och det beror på att cylinderskydden har justerats. I samband med det har vi också justerat så att alla dörrar låses automatiskt när de stängs, tidigare var man tvungen att låsa vissa dörrar.