Information från styrelsemötet 22-08-16

 • Beslut att införa en renoveringsfri månad under juli, undantaget för tvingande/nödvändiga underhåll. Det har varit klagomål på många och ljudliga renoveringar under sommaren, något som gjorts värre av att en del dragit ut på tiden pga skador som upptäckts.
 • Exploateringskontoret har behandlat vår friköpsanmälan av tomträtten och vi kan köpa loss den för ca 457 Mkr. Vi behöver ge besked om vi vill genomföra detta eller ej senast i slutet av november. Arbete börjar nu med underlag till extrastämma för detta senare i höst.
 • Renoveringen av lokalen på Hagagatan 21 är i stort sett klar och planering för nya bilder och annons.
 • Digitala undercentralerna (DUC) för värme och varmvatten är nu installerade vilket gör att vi kan göra en mer avancerad energioptimering.
 • Beslut att teckna storkundsavtal med Fortum, förväntningen är att detta kommer medföra lägre elkostnader.
 • Beslut om att byta vattenrör och stammar in en trappuppgång för att bland annat kunna verifiera om det vi sett kring att kunna göra bytet utan åverkan på badrummet stämmer, vilket i så fall kraftigt minskar kostnaderna för ett framtida stambyte. Det ger oss också en bra bild av kostnader, att detaljerat kunna undersöka de gamla rören och hur ett byte påverkar medlemmarna. Förslaget är att det blir i 17 E då vi haft de flesta skadorna där.
 • Planering startad för arbetet med att byta ut defekta avloppsrör i blindkällaren, fortfarande offertstadie.
 • Vi har fortsatt problem med inbrott till WC och dusch med Besam-fjärrkontroll i 15 C, där ett par obehöriga personer kommit över en fjärrkontroll som öppnar porten in till 15C och tvättstugekorridoren. Beslut att separera Aptus-öppnare och Besam-öppnare så man behöver använda båda två för att komma in. Berörda medlemmar meddelas detta, har man inte Besam-fjärrkontroll märker man ingen skillnad. Dörrarna in till dusch och WC kommer också bytas ut mot kraftigare dörrar.
 • Styrelsen kommer testa appen Boappa under en period för att se om det är något för vår förening.
 • Arbete med prospekt för blivande lägenheterna i 15 A, diskussion kring att föreningen färdigställer själv eller att de säljes på rot och utvecklas av en exploatör.
 • GW asfalt avslutar sitt arbete på 15-gården, återstår att färdigställa sopsugen, en del elarbete samt förbättringar kring växtligheten där nyplantering etc sker någon gång sept/okt. Har tyvärr varit en del problem med skadegörelse av leksaker, lampor och blommor från barn som leker på gården. Bra om föräldrar pratar med sina barn om detta (har skrivits om det på bloggen i samband med uppdatering av projektet).
 • Överlämning av iLoq-hantering till Storholmen startas.
 • En del av rör-elementen i bastu-aggregatet har gått sönder, bastun är avstängd i väntan på reparation vilket bör ske i veckan.
 • Problem med att många ofta lämnar hobbyverkstaden i ett stökigt skick efter sig och inte följer regler kring att plocka i ordning.
 • På 17-gården kommer nu segelduk sättas upp i pergolan. Problem med att sand kommer i vattenleken vilket orsakar stopp, både förskolans barn och barn som bor i föreningen är upphov till detta då de leker med sand i vattenleken.
 • Reskontran ser nu väldigt bra ut efter att ha varit hög ett tag, de flesta har nu troligtvis fått ordning på autogiro/e-fakturor etc efter bytet av ekonomisk förvaltare.
 • Beslutas att titta på möjligheten att ha en renoveringskalender på hemsidan där man lätt kan skriva in planerad renovering, förslag från en medlem. På det sättet kan information spridas enkelt och uppdateras om arbete drar ut på tiden.
 • Det har satts upp en del valaffischer på torget och det beslutades att tillåta detta, samma regler för alla partier. Funkar det inte utvärderas det igen.
 • Beslut att tillåta renoveringar som följer dagens byggnorm. Diskussionen kom av att det blir vanligare och vanligare att vilja fälla in vattenrör i väggen vid badrumsrenoveringar, något som gör att det blir föreningens ansvar vid läckor. Följer man byggnormen där man lägger in vattenröret i ett ytterrör är risken minimal att det blir skador.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 G!