Status 15-gården 17 augusti

Projektet kring 15-gården börjar närma sig att bli klart vad gäller arbetena kring struktur. GW Asfalt är här den här veckan för att slutföra sin del av arbetet, vilket innebär bland annat slipning och oljning av staketet vid rundeln, montering av leksaken/Rope pyramid vid lekplatsen, grävande av trädgropar, målning av bord, bänkar och förvaringslådor vid lekplatsen, igengjutning av det gamla sopnedkastet på gaveln vid 15A och kantsten vid trappen. Sopsugen kommer slutföras inom några veckor då vi fortfarande väntar på vissa delar.

En del arbete kring el och belysning kvarstår, likaså arbetet med växtlighet. Vi har väntat på detaljerat förslag där och förhoppningsvis har vi det snart.

Vi har köpt in en del nya möbler och har också insett att den nya uteplatsen med den gröna bänken vid lekplatsen kanske mer används som en sval plats för föräldrar att övervaka sina barn som leker vid lekplatsen snarare än en plats där man går ner och sätter sig med en bok. Vi funderar därför på om platsen vid rundeln nedanför 15G snarare är den platsen och vad för möblering vi vill ha där. En enkät kring detta kommer publiceras inom kort så snart tid finns att göra den.

Vi har tyvärr redan sett att barn förstört vissa av de nya saker vi investerat i på gården, såsom leksaker, blommor och lampor. Vi vill be er föräldrar som har barn som leker på gården att prata med era barn så att vi kan behålla de saker vi investerat i. (detta är alltså ren skadegörelse utöver vanligt slitage) Om ert barn medvetet förstört något vill vi gärna att ni ersätter det, hör av er till styrelsen om ni undrar var något köpts in.

Likaså har vi blivit ombetta att be de föräldrar som har barn som med krita klottrar i trappen mellan 15 C och D att prata med sina barn så att de helst inte klottrar där (kommer ju inte sköljas bort av regn eftersom det är skyddat under tak) alternativt ser till att ta bort det efter sig. Det har blivit en del klotter under sommaren och att föreningen beställer arbetet med att ta bort det tycker vi är onödiga pengar att spendera.