Information från styrelsemötet 22-06-14

 • Fortfarande lite struligt med nya autogirot efter Storholmens övertagande, vissa som ännu inte ändrat till det nya autogironumret.
 • Storholmen ekonomi kommer regelbundet vara med på driftsmöten framöver, 2-3 gånger per år.
 • Beslutar att lämna in ansökan för friköp av tomträtt senast till hösten. Regler i år att om ansökan kommit in under 2022 och den godkänns värderas marken utifrån 2019 års marktaxeringsvärde och säljs till 85% av värdet. Ett eventuellt friköp måste i så fall sedan tas via stämmobeslut då det skulle bli en stor investering.
 • Diskussion kring storkundsavtal för el visavi om vi skulle besluta att teckna ett abonnemang för föreningen för att sedan interndebitera medlemmarna. Behöver titta mer på möjligheterna för respektive lösning.
 • Arbetet med lokalen på Hagagatan 21 fortskrider och den ligger ute för uthyrning. Innertak, el och våtenheter återstår att slutföra.
 • Lokalen på Hagagatan 15 A klar för att byggas nu. Diskussion om att bygga klart i egen regi jämfört med att sälja den i befintligt skick för entrepenör att bygga klart.
 • 15-gården: arbetet fortskrider, väntar på offert kring växtligheten. Nya leksaken Rope Pyramid kommer monteras så snart den kommer. Då det visade sig att fastigheten står på pelare gick arbetet med sopsugen snabbare, arbetet med sopsugen beräknas bli klart vecka 25.
 • 17-gården: Beslutas att ställa ut elgrillen på försök under sommaren tillsammans med instruktioner. Planeras också att göra nytt försök för att få upp segelduk på pergolan.
 • En hyreslägenhet är planerad att bli tillgänglig under sommaren, planering för en del arbete innan den blir aktuell för försäljning.
 • Statistik kring intresseföreningarna och utnyttjande av tider gicks igenom. Beslut att om någon har 5 eller fler outnyttjade tider på en månad kontaktas de via mail.
 • Då det inte längre är några restriktioner återupptar vi vanan att hälsa nya medlemmar välkomna genom att kontakta dem.
 • Godkännande av andrahandsuthyrning för ett år.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 F, 17 D och 17 C! Också flytt inom föreningen till 15 F. (Vi noterar att det varit fler flyttar inom föreningen i år jämfört med tidigare.)