Elgrill finns nu på 17-gården

Föreningen fick en fin elgrill i gåva i höstas av en medlem (tack Sebastian!) och den har nu ställts ut på 17-gården utanför 17 D för alla att använda.

Vi hoppas att de som använder den tar väl hand om den så vi kan ha den i många år och det finns instruktioner vid både den och pergolan hur den ska hanteras. Kommer också här:

Weber Elgrill

  • Det går inte att ha infravärmen på det uttaget på samtidigt som man använder elgrillen, se till att strömbrytaren till närmsta infravärmen står på ”Off”.
  • Använd inte enheten om kontakten eller temperaturreglaget är skadad.
  • Använd inte grillen vid regn.
  • Töm och rengör uppfångarbrickan och droppbrickan (som sitter på grillens undersida) före varje användning. Överflödigt fett kan fatta eld och orsaka kroppsskador eller materialskador.
  • Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.

 

Tillagning: 
Stäng locket och vrid värmereglaget till HÖG. Förvärm grillen i ca 20min. Justera sedan värmen efter önskat resultat.