Bilning på Hagagatan 21 förmiddagen 16 juni

För att kunna slutföra renoveringarna av våtutrymmena på Hagagatan 21 kommer det att bilas under några timmar på morgonen/förmiddagen torsdag 16 juni.